Nyheter i Regelbok Nationellt skytte

Efter tidigare omfattande översyn av Regelbok Nationellt Skytte under 2023, har nu ytterligare en mindre komplettering för diopter gjorts och text under varning justerats.

Ett tillbehör för diopter ”Duplex”, som varit ok att använda i tävling enligt ISSF-regler, har förts in som tillåtet att använda även i grenarna Luftgevär, Korthåll och Gevär 6,5. 

Under ”10.2 Varning” har texten redigerats och åtgärder likställts för två likvärdiga förseelser.

Alla nyheter och justeringar som gjorts under år 2023 ligger kvar med röd text och lodrätt sträck i marginalen.

 

För Regelkommittén

Lars Lennartsson

Mikael Svensson 23-05-31