Trap (Olympisk)

En trapbana har fem stationer som är placerade 15 meter bakom de 15 kastmaskinerna. Kastmaskinerna är placerade i rak linje och arrangerade i grupper om tre placerade framför varje skjutstation. Duvorna kastas ut i varierande höjd, sidvinkel och hastighet enligt ett av 9 olika scheman. En hel tävling omfattar 125 duvor som skjuts i serier om 25 duvor.

En variant kallas Automattrap där banan endast använder en kastmaskin, placerad framför station 3, som kastar duvorna lika varierat som i Trap. Automattrap likställs med Trap för alla tävlingar utom SM.

Senast uppdaterad: 22-11-20 av Lars-Eric Söderberg