Skeet (Olympisk)

En skeetbana har 8 stationer som är placerade i en halvcirkel. Duvorna kastas omväxlande som enkelduvor och totalt 8 dubbléer, dvs 2 duvor som kastas samtidigt. En av kastmaskinerna är placerad  i  det  så  kallade  "tornet"  vid  station  1  och  den  andra i "lådan" vid station 7. Endast ett skott får avlossas  mot  varje  duva  och  för  att  skottet  skall räknas som träff måste minst en synlig bit avskiljas från lerduvan. Detta gäller alla grenar i lerduveskyttet. En serie omfattar 25 duvor. En hel tävling omfattar 125 duvor + finaler.

 

Grunderna i Skeet


 

Senast uppdaterad: 22-11-20 av Lars-Eric Söderberg