Engelsk Sporting

En bana för Engelsk Sporting byggs oftast i skogsmiljö. Engelsk Sporting skjuts på 5 eller fler skjutstationer  och en serie består av 25 till 100 duvor. På varje skjutstation skjuts både enkelduvor och dubbléer. Utgångsläget för kolven är valfritt. 

Senast uppdaterad: 22-11-20 av Lars-Eric Söderberg