Lerduveskyttet är till sin karaktär lik en bollsport där det handlar om att i en koordinerad kroppsrörelse,  via en så kallad  "sving",  göra en mjuk men distinkt anläggning och få  hagelgeväret att "söka upp" det rörliga målet, d.v.s. lerduvan. Skytten själv "ropar fram" duvan som, beroende på gren,  slungas ut med olika hastighet och i olika vinklar från kastmaskiner.

Lerduvan har en diameter på 110 mm och är 25 mm hög. Den splittras lätt  när  den  träffas.  En  hagelpatron  får  innehålla högst 24 gram  hagel.  Samma  sorts  duvor  används med ett undantag i  samtliga  grenar. Undantaget är sporting där händer det ibland (normalt inte), att man för att uppnå vissa specialeffekter använder sig av andra duvor (mini, midi, rabbit & Battue).
Tävlingsregler för de olika grenarna hittar du under Reglementen.

Lerduveskytte- Allmän instruktion

Senast uppdaterad: 22-11-20 av Lars-Eric Söderberg