Arrangera tävling inom lerduva

Tävlings PM är en behjälplig checklista för de klubbar som är anslutna till SvSF då de avser arrangera tävlingar andra än interna klubbtävlingar.

I samband med att en klubb arrangerar en tävling så finns några punkter som bör beaktas med viss noggrannhet.

Allt som ska tas hänsyn till i tillämpliga delar finns omnämnt i det så kallade Tävlings PM:et. Men några elementära punkter som omnämns där finner ni  här nedan.

 • Före Tävling:
  Arrangerande klubb ska lägga in tävlingen i Svenska Skyttesportförbundet så att tävlingen är synlig i IndTa kalendern. Tävlingen ska finnas med i den kalender senast 21 dagar innan utlyst tävlings-datum för att räknas som en officiellt kungjord tävling.
 • Notera att på en icke officiellt kungjord tävling är det bland annat inte möjligt att få ett resultat godkänt som svenskt rekord.
 • Kontrollera att alla har giltig tävlingslicens samt skyttekort gällande lerduva.

Efter tävling sörja för att:

 • Prisutdelning sker omgående efter tävlingsslut.
 • Press och publik får chans att ta bilder på pristagarna.
 • Snarast efter tävlingsslut ladda upp resultatet i som CSV-fil till IndTA kalendern. Resultatet MÅSTE vara i CSV-format för att klassificering och rankinglistor ska bli rätt. E-posta gärna en resultatlista (pdf-fil) till i sammanhanget lämpliga medier. Helst tillsammans med egna kommentarer, och eventuella tillgängliga bilder.
 • Skyttar utan giltig tävlingslicens och/eller lerduvekort skall strykas i resultatlistan.
 • Det är även trevligt om aktuellt resultat presenteras på klubbens egna hemsida.
 • Inom rimlig tid (max. två veckor) inbetala tävlingsavgiften på Svenska Skyttesportförbundets Bankgiro Nr. 5779-1287. På talongen skall anges klubb, tävling, datum, antal skyttar samt beloppet.

Länk till hantering av tävlingskalendern


För info om sektionens egenutvecklade Excel-fil för resultatrapportering se här.


 

Senast uppdaterad: 22-11-17 av Lars-Eric Söderberg