Sporting

FITASC (”Federation Internationale de Tir Aux sportives de Chasse") är huvudorganisation för Fitasc Sporting och Compak Sporting.

ICTSF (International Clay Target Shooting Federation) administrerar Engelsk Sporting.

Båda organisationerna anordnar VM.

Duvorna

Duvorna som används är standard 110mm, midi 90mm, mini 60mm, rabbit, rocket (inte vanliga i Sverige)och battue.

Ammunition

Hagelvikten är max 28gr och hagelstorleken är max 2.5mm (I Sverige max 2.85mm i hagelstorlek).

Om du aldrig har skjutit Sporting kom och prova på någon av våra tävlingar.
Atmosfären vid VM och EM är fantastiskt, så vi rekommenderar att närvara vid en av dessa tävlingar minst en gång.

Grunderna i Sporting

Senast uppdaterad: 22-11-20 av Lars-Eric Söderberg