Rubrik

Årsmötet i SkSF avhölls på Öved-Östrabys skjutbana efter gevärssektionens årsmöte, intagen lunch och ett föredrag av Håkan Andersson om Öved-Östrabys nya skytteanläggning.

Vid årsmötet omvaldes ordförande Christer Olofsson, ledamöterna Anna Löfvander och Bo Högberg, samt nyvaldes suppleant Joakim Lundahl.
Sektionsrepresentanterna i styrelsen som fastställes var Lars Lennartsson/gevär, Joakim Gustavsson/lerduva och Stig Andersson/pistol.

Årsmötet avslutades med utdelning av premie till Skånska SM segrare som var närvarande eller genom föreningsombud samt förtjänstmedalj till förtjänst-medaljörerna och till sist avtackades avgående suppleanten Thomas Quist.

Bo Högberg 23-04-02