Styrelse och organisation

Styrelse

Ordförande Christer Olofsson sgtchrister.olofsson@com
Vice ordf. Lars Lennartsson lars.lennartsson11@bredband.net
Sekreterare Bo Högberg bo.hogberg.skyttesport.skane@telia.com 
Mötessekr. Anna Löfvander anna@lofvander.net
Kassör Bo Högberg kassor.skyttesport.skane@gmail.com
Ledamot Lasse Amnestål amneslasse@hotmail.com 
Ledamot Henrik Lorentzson brearod2@hotmail.se
Suppleant Joakim Lundahl lundahl69@gmail.com

Sektionsvalda ledamöter

Gevär Lars Lennartsson lars.lennartsson11@bredband.net
Lerduva Joakim Gustavsson jg@projektservicesyd.se
Pistol Stig Andersson stiga45@gmail.com

Kontaktpersoner

Ungdom Bo Högberg bo.hogberg.skyttesport.skane@telia.com
Viltmål Janine Kettels jskscania@gmail.com

Valberedning 2021

Sammankallande Marcus Lindén/G marcus.linden@bahnhof.se 
Ledamot Lerduva Janine Kettels  jskscania@gmail.com
Ledamot Pistol Vakant  

 

Senast uppdaterad: 23-04-02