Styrelse och organisation

Styrelsen

styrelsen@blekingeskytte.se

Ordförande

Johan Yngveson
ordforande@blekingeskytte.se
Alt: johanyngvesson@blekingeskytte.se

Vice ordförande

Pär Karlsson
Tel: 0708-851858
per@blekingeskytte.se

Sekreterare

Mattias Nilsson
Tel: 0708-842375
sekreterare@blekingeskytte.se

Kassör

Stefan Håkansson
kassor@blekingeskytte.se
Alt: stefan@blekingeskytte.se

Ledamot

Mattias Nordlander
mattiasnordlander@blekingeskytte.se

Ledamot

Henrik Nyberg
henrik@blekingeskytte.se

Ledamot

Johan Eliasson
johaneliasson@blekingeskytte.se

Suppleant

Greger Albertsson
greger@blekingeskytte.se


Suppleant

Vakant för 2023

 

Utbildningssektionen

utbildningssektionen@blekingeskytte.se

Ordförande

Pär Karlsson
Tel: 0708-851858
per@blekingeskytte.se

Ledamot

Mattias Nilsson
Tel: 0708-842375
mattias@blekingeskytte.se

Ledamot

Johan Yngveson
Tel: 0708-787942
johanyngvesson@blekingeskytte.se

 

 

Tävlingssektionen

tavlingssektionen@blekingeskytte.se

Ordförande

Johan Yngveson
Tel: 0708-787942
johanyngvesson@blekingeskytte.se

Grenledare pistol sport

Pär Karlsson
Tel: 0708-851858
per@blekingeskytte.se

Grenledare gevär 6,5

Håkan Sigurdsson
Tel: 044 21 84 94 / 0709 18 99 04
hakan@blekingeskytte.se

Grenledare korthåll

Johan Yngveson
Tel: 0708-787942
johanyngvesson@blekingeskytte.se

Vice grenledare pistolsport

Gert Pettersson
gert@blekingeskytte.se

Grenledare luftgevär sport & nationellt

Mats Fagerström

Tel: 0708-481567
mats@blekingeskytte.se

Vice grenledare luftgevär sport & nationellt

Bo Olsson
bo@blekingeskytte.se

Grenledare k-pist

Madelene Karlsson
madelene@blekingeskytte.se

Grenledare viltmål/lerduva

Vakant

Grenledare Field Target

Oscar Rincon
oscar@blekingeskytte.se

 

Valberedning

valberedning@blekingeskytte.se

 

Revisorer

Revisor

Bo Johannesson
revisor@blekingeskytte.se

Vice Revisor

Anders Johnsson

 

Webmaster

Mattias Nilsson, tills vidare

Senast uppdaterad: 23-03-25