Bidrag

Information om bidrag som skytteföreningar i Blekinge kan söka

Arrangörsbidrag

Förbundet har beslutat att ge ett arrangörsbidrag till föreningar som arrangerar tävlingar som följer SvSF:s regelverk, som inte berättigar till andra arrangörsbidrag. Bidraget kommer att baseras på det antal externa deltagare oavsett distrikt, klass eller ålder, som genomför tävlingen. För att erhålla bidrag måste föreningen senast den 25/8 till förbundet redovisa antal deltagare för respektive genomförd tävling under tiden 1/1 - 30/6 och senast den 25/2 för tiden 1/7 – 31/12. Redovisning sker genom att fylla i en blankett som kan laddas ned från hemsidan. Tävlingen och tillhörande resultatlista ska återfinnas i tävlingskalendern. Finns inte tävlingen i tävlingskalendern kan man ej söka detta bidrag.

Bidragets storlek kommer att beslutas baserat på antal ansökningar.

Ansökan för Arrangörsbidrag excelfil

Ansökan för Arrangörsbidrag PDF

Högerklicka på länken och välj Spara som...
Öppna därefter dokumentet på din dator, fyll i formuläret och spara.

Bifoga sedan detta dokument i ett mail till kassor@blekingeskytte.se

Skicka gärna en kopia till ordforande@blekingeskytte.se

 

Tävlingsbidrag

Förbundet har beslutat att ge ett tävlingsbidrag till föreningar som skickar skyttar till externa tävlingar, som följer SvSF:s regelverk, som inte berättigar till andra tävlingsbidrag. Bidraget kommer att baseras på det antal deltagare från den egna föreningen, oavsett klass eller ålder, som genomför tävlingen. För att erhålla bidrag måste föreningen senast 25/8 till förbundet redovisa antal deltagare för respektive genomförd tävling under tiden 1/1 – 30/6 och senast den 25/2 för tiden 1/7 – 31/12. Redovisning sker via  blankett som kan laddas ned från hemsidan. Svenska tävlingar måste även vara inlagda i SvSF:s tävlingskalender. Resultatlista skall även finnas tillgänglig via denna tävling i tävlingskalendern för att bidrag ska kunna betalas ut.

Bidragets storlek kommer att beslutas baserat på antal ansökningar.

Ansökan för Tävlingsbidrag excelfil

Ansökan för Tävlingsbidrag PDF

Högerklicka på länken och välj Spara som...
Öppna därefter dokumentet på din dator, fyll i formuläret och spara.

Bifoga sedan detta dokument i ett mail till kassor@blekingeskytte.se

Skicka gärna en kopia till ordforande@blekingeskytte.se

 

Subvention vid kvalificerat skytte för juniorer

Från 2019-01-15 finns även uppdaterade regler för subvention vid kvalificerat skytte för juniorer. Se policybeslut via länken nedan för mer information om hur ni som förening ansluten till Blekinge Skyttesportförbund ansöker om detta.

Subventioner vid kvalificerat skytte för juniorer

Högerklicka på länken och välj Spara som...

Bifoga sedan ansökan med tillhörande handlingar i ett mail till kassor@blekingeskytte.se

Skicka gärna en kopia till ordforande@blekingeskytte.se