Uttagning av juniorer till Ustka och JWC

Pistolsektionen har två event för juniorer där vi planerat för deltagande, dels internationella tävlingar
i Ustka i Polen och Junior World Cup i Suhl i Tyskland. Så här tas skyttarna ut för dessa event

Till EM blev Emil Thomsson och Arvid Hjort uttagna där avresa sker den 6 mars till EM i Tallinn med
hemresa den 9 mars. Emil och Arvid är uttagna till nedan tävlingar.


Pistolsektionen har ytterligare två event planerade för juniorer under 2023 där SvSF Pistolsektionen
helt finansierar deltagandet för svenska pistoljuniorer. Det är en internationell tävling i Ustka i Polen
som ligger i slutet av april och början av maj och det är Junior World Cup I Suhl i Tyskland i början av
juni. Vid båda tävlingarna sker deltagande vid luftpistolstävlingarna men även i krutgrenarna.


 När det gäller uttagningarna i luftpistol till Ustka så kommer de tre främsta damjuniorerna och den
tredje främsta herrjunioren att tas ut. Det sker utifrån samtliga tävlingsresultat från den 3 januari
fram till 31 mars, där störst betydelse läggs på prestation gjord på SM i luftpistol vid jämförelse med
övriga tävlingar. Grundsynen att Regions Mästerskap och SM är viktiga tävlingar att delta vid för
uttagningar till landslag. Region Mästerskap ligger i samband med sportlovsvecka och några kanske
kommer att vara bortresta varför den som är bortrest meddelar mig innan vilken tävling som
pistoljunioren skjuter i stället. En särskild tävlingsmöjlighet finns även i samband med
Utvecklingsgruppens läger den 3-5 mars 2023.


När det gäller uttagningar till JWC så sker uttagningar på de högst presterade resultaten och då ska
det vara mer än ett bra resultat gjord på rankingtävling, resultat på SM ”viktas” högre. Resultaten är
av störst betydelse vilket innebär att det är gjorda prestationer som styr vilka och hur många som blir
uttagna till JWC. På JWC blir det både luft och krut varför resultat som görs i den tidiga krutsäsongen
tas i beaktande vid uttagningar.

 

Mvh Lars Erik Bjuhr

Lars Erik Bjuhr
Lars Erik Bjuhr Ledare Utvecklingsgruppen Juniorer Pistol, Förbundskapten Juniorer Pistol
Simon Magdeburg 23-02-19