Regionala och centrala kval på fler platser

Pistolsektionen har fattat beslut om att tillåta att Regionala och Centrala kval får genomföras på fler än ett ställe per region/landsdel. Bakgrunden är de mycket höga kostnaderna för att resa kopplat till el och drivmedelspriser.

Pistolsektionen har fattat beslut om att tillåta att regionala och centrala kval får genomföras på fler än ett ställe per region/Landsdel. Bakgrunden är de mycket höga kostnaderna för att resa kopplat till el och drivmedelspriser och för att möjliggöra för så många som möjligt att kunna delta i dessa tävlingar så har detta beslut fattats. 

Vi medger även flexibilitet i när i tiden dessa extratävlingar läggs kopplat till rekommenderat datum. Tävlingarna måste dock vara avgjorda senast den 18/12-22. Sektionen rekommenderar regioner/landsdelar att verka för en lämplig spridning av tävlingsplatserna inom respektive område.

Tävlingarna ska givetvis annonseras och arrangeras enligt normal rutin.
Eventuella frågor kring detta kan ställas till: 
Mattias Thomsson
Ordförande Pistolsektionen, SvSF
0708-493267 Richard Gardt 22-10-12