Ordförande har ordet

Nu kavlar vi upp ärmarna och blickar framåt.

Det gångna året har som vi hoppades på i många stycken, skyttemässigt, blivit ett normalare år än vad vi fått leva med under ett par år med en pandemi. När vi nu blickar mot kommande säsong jobbar styrelsen intensivt för att, i linje med vad Förbundsstyrelsen inriktat, planera vår verksamhet och då främst mot att få till aktiviteter som stöttar bredden.

Vi har efter en inställd Swedish Cup i stort kunnat genomföra vår verksamhet enligt den plan vi hade för drygt ett år sedan. Som jag skrev i min förra ledare i augusti såg vi att oron i vår omvärld gjort att vi bland annat fått högre omkostnader för våra resor mm vilket gjort att vi behöver tänka nytt för att våra skyttar ska kunna både träna och tävla under rimliga förhållanden. Tyvärr har situationen inte blivit bättre utan snarare sämre med höga driftskostnader för våra anläggningar och kraftiga prisökningar på utrustning mm som slår mot vår verksamhet. Vi har som en konsekvens av detta valt att under hösten genomföra C-kval och Reg-kval på fler platser för att slippa allt för långa resor för våra skyttar vilket vi uppfattar varit uppskattat. Här kan vi dock tillsammans göra mer och alla goda takar och grepp är välkomna för att få fler till vår verksamhet trots kärva tider.

När vi nu blickar mot kommande säsong jobbar styrelsen intensivt för att, i linje med vad Förbundsstyrelsen inriktat, planera vår verksamhet och då främst mot att få till aktiviteter som stöttar bredden. Om vi vill att det ska komma fler skyttar till våra skjutbanor behöver aktiviteterna finnas med engagerade ledare på plats. Välordnad verksamhet i form av tävlingar och träningar tenderar att locka våra aktiva.  

Som ett led i att få till en större mängd ledare på distrikts- och föreningsnivå kommer vi under 2023 att genomföra ett antal utbildningstillfällen för att forma en tränar/ledarstruktur för distrikt, region och nationell nivå. Idag finns en struktur på den nationella nivån men livaktiga distrikt för att stötta våra klubbar är det som kommer att ge effekt i form av fler skyttar. För att det ska bli långsiktigt hållbart behöver vi ha en dialog med våra föreningar och distrikt. Vad ser man som utmaningar? Finns det saker som vi på förbundsnivå kan undanröja som begränsar verksamheten? Vi kommer i närtid att skicka ut några enkla frågor till distrikt och föreningar för att påbörja dialogen med målet att få fler aktiva till vår verksamhet, både som skyttar och ledare på olika nivåer.  Som jag tidigare nämnt behöver vi skapa en stor grushög att ösa ur för att kanske hitta några diamanter. Utan bredd blir det ingen topp.

Men det gör sig inte självt utan vi måste alla kavla upp ärmarna och tillsammans jobba för pistolskyttets bästa. Gör vi det så är jag övertygadom att vi kommer att lyckas.

Med detta sagt vill jag passa på att önska alla våra medlemmar ute i landet en riktigt God Jul och ett Gott nytt år och jag se fram emot att få träffa er i än större omfattning på våra skjutbanor under tävlingar och utbildningar under ett förhoppningsvis utvecklande 2023.

 

Mattias Thomsson

Ordförande

Pistolsektionen SvSF

Åsa Edvinsson 22-12-23