Kallelse Sektionsårsmöte Pistol

Pistolsektionen kallar till sektionsårsmöte lördagen den 11 Mars kl 17:00 i Töreboda. Mötet sker i matsalen som ligger ansluten till Töreboda Idrottshall.

Mötet genomförs som ett hybridmöte i samband med Svenska Ungdomscupen Riksfinal 2023. Det går alltså bra att deltaga både fysiskt och digitalt.

 

 

Valberedningen har satt igång sitt arbete och vill ha in kandidatförslag senast 11 februari till sammankallande Zenitha Bjuhr, mail: zenitha.bjuhr@telia.com

Motioner till årsmötet skickas till mail: sekr.pistol@skyttesport.se senast den 11 februari.

Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på hemsidan c:a 20 dagar före årsmötet, riktmärke 18 februari.

Anmälan för digital medverkan skickas till mail: magdeburgsimon@gmail.com senast 5 Mars, så att vi kan distribuera möteslänk från Zoom. De som deltager på plats behöver inte föranmäla. Men glöm inte fullmakten!

Fullmakt finns här.

 

Varmt Välkomna!

Pistolsektionens Styrelse

Simon Magdeburg 23-01-23