Ungdomssatsning? Få ekonomiskt stöd från Stockholms Skyttesportförbund

Vi inom skyttet måste satsa på våra ungdomar! Föreningen kan få bidrag med halva kostnaden från Stockholms Skyttesportförbunds ”Ungdomsfond”. Gör något ni gått och funderat på, men inte gjort på grund av kostnaderna.

Skriv en kort ansökan som beskriver vad ni vill göra, vad det kostar och när ni planerar er satsning. Skicka ansökan till office@stockholmsskytte.se. Bidraget godkänns av StSF’s styrelse. Efter genomförd aktivitet/satsning betalas bidraget ut. Vi vill gärna få information så vi kan presentera er satsning i en nyhet på Webben.

För statuter och regelverk läs här.

Johan Berken 23-11-06