Styrelse

Styrelsen i StSF efter årsmötet 2023-03-23.

Ordförande Johan Berken

ordforande@stockholmsskytte.se

Kassör Inger Blockmar

kassor@stockholmsskytte.se

Sekreterare Gösta Dahlberg

sekreterare@stockholmsskytte.se 

Utbildning Patrik Johansson  utbildning@stockholmsskytte.se
Ungdom
Lovisa Bjare

ungdom@stockholmsskytte.se

Gevärsansvarig nationellt 

Lennart Pree

gevar@stockholmsskytte.se

Gevärsansvarig sportskytte Vakant

gevar.sport@stockholmsskytte.se

Pistolsektionen  Sara Nordgren

pistol@stockholmsskytte.se

Lerduva-Viltmål Vakant lerduva-viltmal@stockholmsskytte.se
GDPR-ansvarig  Johan Berken  gdpr@stockholmsskytte.se 

 

Valberedningen

Lars Berken, sammankallande

Anki

Mikael Nilsson

Senast uppdaterad: 23-03-25