Styrelse

Styrelsen i StSF efter årsmötet 2021-03-25.

Ordförande Per Jonasson

ordforande@stockholmsskytte.se

Kassör Inger Blockmar

kassor@stockholmsskytte.se

Sekreterare Gösta Dahlberg

sekreterare@stockholmsskytte.se 

Utbildning Johan Berken  utbildning@stockholmsskytte.se
Ungdom
Lovisa Bjare

ungdom@stockholmsskytte.se

Gevärsansvarig nationellt 

Lennart Pree

gevar@stockholmsskytte.se

Gevärsansvarig sportskytte Jan-Erik Buckard

gevar.sport@stockholmsskytte.se

Pistolsektionen  Sara Nordgren

pistol@stockholmsskytte.se

Lerduva-Viltmål Peter Olsson lerduva-viltmal@stockholmsskytte.se
GDPR-ansvarig  Jan-Erik Buckard  gdpr@stockholmsskytte.se 

 

Valberedningen

Lars Berken, sammankallande

Patrik Johansson

Mikael Nilsson

Senast uppdaterad: 23-02-14