Utbildning

Utbildning

StSF:s följer SvSF:s Utbildningsstrategi och har som långsiktigt mål att tränare och ledare erbjuds goda möjligheter att utveckla sitt ledarskap. Att föreningstränare och ledare utbildar och vidareutbildar skyttar inom den egna föreningen. Så att medlemmarna erbjuds utbildning som stimulerar till personlig utveckling och därmed föreningens utveckling.

Skyttar, tränare, ledare, domare, föreningsfunktionärer, föräldrar - det finns utbildningar för alla. Utbildningarna finns på SvSFs Utbildningsportal finns utbildningar för dig som är medlem, tränare eller ledare i skytte.

"Alla skall ha rätt till en utbildad tränare"