Missa inte JSM/SM-bidrag till era ungdomar

För Ungdomar ersätter StSF alltid den individuella startavgiften.

StSF ger deltagande Ungdomar ett resebidrag på 5,50 kr/mil tur och retur från föreningens hemvist till tävlingsplatsen.

Då Ungdomar deltar ska en (huvud)ledare finnas utsedd av grenledaren. Om ledaren inte deltar i tävlingen utgår reseersättning enligt ovan från föreningens hemvist samt en ersättning på 250 kr per tävlingsdag då ledaren är närvarande.

Man räknas som Ungdom till och med det år man fyller 21.

Utbetalning sker till representerad föreningen efter tävlingen.

 

Läs om alla detaljer och regler för bidraget här.

Johan Berken 23-10-26