Styrelsens sammansättning

 

Ordförande Johan Jürss
Sekreterare Peter Ekström
Kassaförvaltare Christer Rosenberg
Ledamöter Lars-Erik Enqvist
  Torbjörn Karlsson
  Jan Nilsson
Ungdomsråd Erik Ala-Kulju
  Hanna Heydorn
  Erika Lännström
Senast uppdaterad: 22-12-04 av Peter Ekström