Distriktsinfo

Södermanlands Skyttesportförbund

Bildad [saknas] 
SDF-nummer SDF16-38
Postadress Peter Ekström, Hällbergavägen 22
635 19 Eskilstuna
Telefon 0706573307
   
E-post skytteforbund.soderm...
E-post dataskydd skytteforbund.soderm...
Hemsida https://sodermanland.skyttesport.se
Organisationsnummer 818000-2522

Historik

Den 25:e maj 2008 tog respektive årsmöte för Frivilliga Skytterörelsen (FSR), Skytte-UO och Svenska Sportskytteförbundet belutet att slå samman ovanstående förbund till Svenska Skyttesportförbundet.

Detta är en process som beräknas att ta 2 år och skall vara klart och fungera fullt ut 2010.

För Södermanlands del betyder detta att Södermanlands Skytteförbund och Ungdomsskytteförbund kommer att gå samman med Södermanlands Sportskytteförbund senast 2010.

Ett första inledande möte hölls i slutet på augusti 2008 med representanter från respektive förbund.

Vid Södermanlands Sportskyttes årsmöte i mars 2009 bytte förbundet namn till Södermanlands Skyttesportförbund.

Under 2009 höll Södermanlands Skyttesportförbund och Södermanlands skytteförbund gemensamma överläggningar om hur sammanslagningen skulle lösas. Detta utmynnade i den gemensamma organisation på länsnivå som nu klubbats.

Den 25:e mars 2010 hölls det första historiska årsmötet i Södermanlands Skyttesportförbund. Vid årsmötet valdes en styrelse som ersättning för den tidigare interimstyrelsen.

Senast uppdaterad: 22-12-04