Ingemar Hägg 1966-2023

En stor eldsjäl har tyvärr lämnat oss alldeles för tidigt. Ingemar Hägg lämnar ett stort tomrum efter sig, inte minst på våra skjutbanor.

Det är med stor sorg som vi meddelar att vår grenledare k-pist tillika valberedningsledamot Ingemar Hägg plötsligt och oväntat har gått bort. Det är förunderligt hur en så stark eldsjäl plötsligt kan blåsas ut av ödets nyckfulla vindar. Ingemar har varit en av de mest engagerade och ambitiösa föreningsledarna som jag har haft äran att samarbeta med både under min tid som ordförande i distriktet men även i min egen förening. Han hade alltid nya fräscha tankar och idéer, och ständigt pågående projekt för att driva skyttesporten framåt.

Vi minns Ingemar med glädje, samma glädje som han själv alltid utstrålade när han var skjutledare på banan, eller när han ringde en närhelst på dagen för att diskutera och bolla idéer. 

Ingemar som överser k-pistskyttet på skjutvallen
Ingemar som överser k-pistskyttet på skjutvallen

Utanför skjutbanan var Ingemar en god kamrat i alla sammanhang och alltid redo på att bjuda på en slurk kaffe ur sin ståltermos. Oavsett vad han gav sig in på gjorde han det med samma entusiasm, på jobbet såväl som i hemvärnet eller på den lokalpolitiska arenan. 

Ingemar lämnar många tomrum efter sig, men jag tror och hoppas att allt det han byggt upp och hans framtidstro kan leva vidare inom oss som finns kvar.

Valberedningsledamot och f.d. Distriktsordförande
Filip Andersson

Filip Andersson 23-07-28