Inbjudan Skyttiaden

Härmed inbjuder Marks skyttecenter och Svenska skyttesportförbundet till Skyttiaden 2023/2024!

Föreningsresultat skickas till Lars Hedberg, familjen.dammshojden@telia.com senast v50.

Använd Excel och rapportera 40 skott decimalt.

Inbjudan

Klassindelning i årets upplaga:

LSi 11 Sittande med stöd. Skytt född 2011-2012.
LSi 13 Sittande med stöd. Skytt född 2009-2010.
L13 Stående. Skytt får dubbelstarta. Skytt född 2009-2010.
LSi Ö Sittande med stöd. Skytt född 2008 eller tidigare.


L15 Stående. Skytt får dubbelstarta. Skytt född 2007-2008.
L 17 Stående. Skytt född 2003-2006.
L Ö Stående. Skytt är född 2002 eller tidigare.

Martin Nilsson 23-10-26