Bidrag och fonder

Nedan finns olika fonder och möjlighet till att söka bidrag. Skicka ansökningar och frågor till info@ostgotaskytt.se

Fonder se nedan

Ersättning vid arrangerande av tävlingar inom Östergötlands Skyttesportförbund

 

 1. Ersättningsnivå baserat på antalet deltagare (ej starter)
  1-9 deltagare 500 kr
  10-20 deltagare 1500 kr
  21- och fler 2000 kr
 2. Ersättningen betalas bara ut per tävlingsdag oavsett hur många grenar som avgörs
 3. För att få ersättningen utbetald ska följande information vara med i ansökan
  Tävlingen ska vara godkänd i tävlingskalendern Indta
  Inbjudan
  Antalet deltagare
  Resultatlista (länk)
  Sökande förening och bankgironummer
  Ansökan ska inkommit senast 2 veckor efter genomförd tävling till styrelsen på
  info@ostgotaskytt.se
 4. Inga övriga ersättningar får inte betalas till exempel målmaterial, funktionärer,
  markägare, transporter.
 5. Styrelsen ska se över ersättningsnivå varje år innan nästa verksamhetsår börjar och vilka
  tävlingar som är berättigade till att söka bidraget.

Östergötlands Skyttesportförbunds fonder

 

Konto Fond Syfte Belopp (inom parentes tillgängligt belopp)  Vem beslutar
2071 Resefond för
ungdomar
Gemensamma resor planeras av
Ungdomssektionen
30 000 kr per år (58 378,50) Styrelsen
(Ungdoms-representanter)
2072 Utrustning ungdom Föreningar för investering i utrustning till ungdomsverksamhet 30% av kostnaden max 5 000 kr per förening
och år (71 930)
Styrelsen
(Ungdoms-representanter)
2074 Ungdomsverksamhet Främja ungdomsskytte i distriktet (30 640,31) Styrelsen
(Ungdoms-representanter)
2077 Erik Kugelbergs
skyttefond
Arrangörsbidrag för nationella mästerskapstävlingar planeras av Gevärssektionen 5 000 kr per år (25 546) Styrelsen
(Gevärssektionen)
2076 Fältskyttefonden Arrangörer av fältskjutningar 5 000 kr per år (13 603) Styrelsen
(Gevärssektionen)
2078 Gevärssektionens
skyttefond
Föreningar för investeringar i material samt Gevärssektionen till bidrag för deltagande i tävlingar av distrikts och rikskaraktär 38 000 kr per år, för investeringar 30% av
kostnaden max 8 000 kr per förening och år
(114 219)
Styrelsen
(Gevärssektionen)
2079 Kpistsektionens
skyttefond
Föreningar för investeringar i material samt
Kpistsektionen till bidrag för deltagande i tävlingar av distrikts och rikskaraktär
12 000 kr per år, för investeringar 30% av
kostnaden max 8000 kr per förening och år
(2 820 i princip slut)
Kpistsektionen
2080 Rekryteringsfond Stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder 30% av kostnaden max 5 000 kr per förening
och år (20 000)
Styrelsen

 

 

Senast uppdaterad: 23-12-17 av Bo Ohlsson