Norrbottens Skyttesportsförbunds ungdoms- och ledarpris

Priserna är en årlig utmärkelse till en ungdom och en ungdomsledare som har utfört värdefulla insatser för främjandet av skyttesporten i Norrbottens län. Priset delas ut till ungdom och ledare som under året har utmärkt sig inom skyttesporten. En föredömlig ungdom och en ungdomsledare med ett föredömligt ledarskap och engagemang.

Ungdomspris

Ungdomspriset kan sökas av barn och ungdomar i åldern 7-25 år som är aktiva skyttar och tävlar för en förening i Norrbottens län. Priset har till syfte att årligen stimulera och uppmärksamma en ambitiös ungdom inom skyttesporten. Priset är 2 500:- och skall utgöra ekonomiskt stöd till fortsatt träning, förkovran och utveckling inom skyttesporten.

Priset kan tilldelas fler än en ungdom och då delas prissumman med de antal som utsetts att få priset.

Ledarpris

Ledarpriset kan sökas av en ungdomsledare inom skyttesporten som är bofast i Norrbottens län. Priset har till syfte att årligen stimulera och uppmärksamma en engagerad ungdomsledare som i betydande omfattning har ägnat tid som ungdomsledare inom skyttesporten. Priset är 2 500:- och skall utgöra ekonomiskt uppmuntran till fortsatt engagemang som ungdomsledare inom skyttesporten.

Priset kan tilldelas fler än en ledare och då delas prissumman med de antal som utsetts att få priset.

Ansökan/Nominering

Ansökan/Nomineringen skall vara Norrbottens Skyttesportförbund tillhanda senast den 31/1 årligen, Norrbottens Skyttesportförbunds styrelse utser pristagare och priserna delas ut på Norrbottens skyttesportförbunds årsmöte.

Ansökan/Nomineringen skall innehålla motivering, namn, adress, e-postadress och telefon till kandidaten samt namn, adress, e-postadress och telefon till föreslagsgivaren om annan än kandidaten. Ansökan/Nominering skickas till:

Norrbottens Skyttesportförbund
Andreas Möller
Porjusvägen 19C
962 32 Jokkmokk

norrbottensf@gmail.com