Valberedningens förslag till val 2023

Här kommer valberedningens förslag till val vid Årsmötet 2023 för Pistolsektionen. 

Här kommer valberedningens förslag till val vid Årsmötet 2023 för Pistolsektionen. 

 

Styrelsen har under 2022 bestått av:

 • Mattias Thomsson Ordförande
 • Maria Jermolin Ledamot, vice ordförande
 • Simon Magdeburg Ledamot, Kassör
 • Sara Lindahl Ledamot, Sekreterare
 • Erik Olsson Ledamot, Utbildning
 • Åsa Edvinsson Ledamot, Kommunikation
 • Christina Holm Ledamot
 • Simon Lander Ungdom
 • Mathilda Carlsvärd Ungdom


Valberedningen för Pistolsektionen lämnar följande förslag:

 • Mattias Thomsson Ordförande (omval)
 • Simon Magdeburg Ledamot, Kassör (omval)
 • Ledamot avgående Maria Jermolin Nyval: Peter Nordgren
 • Ledamot avgående Erik Olsson Nyval: Michael Henriksson
 • Ungdom: Mathilda Carlsvärd (omval)
 • Ungdom: Simon Lander (omval)

Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet.

Simon Magdeburg 23-02-12