Går nästa SM på din hemmabana?

Vi söker nu arrangörer för SM-tävlingar de kommande fem åren.

Vi vill kunna
sprida tävlingarna från norr till söder, från öst till väst. God planering och
framförhållning ger er som arrangör goda möjligheter till förberedelser.
Intresserade klubbar eller distrikt mejlar önskemål direkt till Pistolsektionen:
sara.lindahl@me.com

Svenska Mästerskap Pistol

ÅR   SM 10m SM 25/50m Vet.SM
2023 Umeå Öckerö Klippan
2024 Förfrågan    
2025 Förfrågan    
2026      
2027      
2028      

 

Åsa Edvinsson 23-05-16