Gevärssektionen 2023/2024

Gevärssektionens konstituering innebär i princip samma rollfördelning som under föregående år.

Utöver nedanstående uppräkning har olika ledamöter diverse uppdrag och är representanter i olika arbetsgrupper och kommittér.

Styrelsen:

Ordförande: Mikael Svensson, repr FS

V ordförande: Lars Lennartsson, även ordf RK, grenledare Kpist/AK4

Sekreterare: Emma Wallerström, repr FS, ansvarig admin control

Ekonomiansvarig: Sven Johansson, bitr 10 m, ansvarig Zoom.

Grenledare Gevär 6.5/300 m: Roger Strandh

Grenledare Korthåll/50 m: Lolo Ramsing

Grenledare Luftgevär/10 m: Patrik Hjortskull, ansvarig hemsida

Grenledare Långhållsskytte: Marcus Olsson.

Elit, junior: Paul Larm/Marie Jannesson/Patrik Hjortskull (EYL)

Utbildning: Paul Larm (skyttar), Lolo Ramsing (kontakt utbildningsgrupp)

Ungdomsledamot: Amanda Berglund, ansvarig sociala medier

Ungdomsledamot: Anna Grönlund, ansvarig sociala medier

- Amanda och Anna kommer introduceras i andra delar av verksamheten.

Mikael Svensson 23-03-20