Kallelse till ÅRSMÖTE i Stockholm Skyttesportförbund 2023

Årsmötet kommer att hållas vid Rosersbergs skyttecenter den 23 mars 2023, kl 19 00.
Adress: Tallmilan 101, 195 95 Rosersberg. 59°35'23.4"N 17°50'24.1"E

 

Vista karta

 

För att deltaga ska föreningens representant anmäla sig senast den 12 mars via följande länk https://fritid.webboka.se/SkytteForm/

Motioner till årsmötet skall skickas till office@stockholmsskytte.se senast 14 dagar före mötet (9 mars 2023).

Årsmöteshandlingar

Vi ber om förslag till förbundets förtjänsttecken från föreningarna. Skicka förslagen till office@stockholmsskytte.se senast den 9 mars 2023.

Mötet kommer att avslutas med tillkännagivande av stipendier mm samt ev allmän information.

Välkomna

Per Jonasson

Ordförande Stockholms Skyttesportförbund

 

Tomasz Dzikowski 23-03-01