Handlingar från Södra Förbunden

Efter den första konferensen i den nya organisationen, Region Syd, efter sammanslagningen 2009 fick jag som dåvarande ordförande i Småland, som ordnade konferensen, ta hand om en massa handlingar från Södra Förbunden, ett samarbete mellan förbunden i FSR o SkytteUO i södra Sverige.

Det är ett 50-tal handlingar som jag har inscannade. Kontakta undertecknad om ni önskar en kopia på dessa handlingar. Originalen är överlämnade till Bo Hörberg, Skånes Skyttesportförbund, för arkivering.

Christer Claesson, 070-63 52 888