Presentation Region Syd

Region Syd består av Blekinge, Hallands, Skånes och Smålands SDF. Representanter från distrikten träffas varje år och dryftar gemensamma frågor och tävlingsbestämmelser. Resp distrikt har utsett en programansvarig och dessa lägger tillsammans upp programmet för resp år. 

Information om vår verksamhet finns samlat på denna sida som sköts av Smålands SDF och länkas till övriga SDF inom regionen. Vill ni lägga upp information här så kontakta Christer Claesson via mail: christer_claesson@icloud.com

Senaste regionskonferensen genomfördes 2022-04-23 av Blekinge och 2023 är det Skånes tur att vara värd.

Tävlings- och medaljbestämmelser hittar ni under Tävlingsbestämmelser. Dessa uppdateras vid behov efter årets regionsmöte. 

Resultat SSM

För att få en översikt har framförts önskemål att alla SSM resultat även skall visas på denna sida genom länkar till resultaten. Endast resultat från SvSF Tävlingskalender används.

Efter årets slut samlas alla resultatlistor ihop och förs över till Äldre resultat. Se länk till vänster på denna sida.

GF: Tävlingen genomförd o resultaten finns under Äldre resultat
EGF: Tävlingen inte genomförd.
Länk: Länk till resultatlista
Ansvarigt distrikt: Bl, Blekinge; Ha, Halland; Sk, Skåne; Sm, Småland.

Gren 2021 2022 2023
Luftpistol GF Länk  
Pistol 25/50  GF Länk  
Luftgevär EGF Länk  
Gevär 50 m GF Länk  
Kpist fält GF Länk  
Kpist bana GF Länk  
Gevär 6,5 fält GF Länk  
Gevär 6,5 bana GF Länk  
Korthåll bana   Länk  
Korthåll fält   Länk  
Skyttiaden Reg   Länk  
Korthållscup   EGF  
OL-skeet GF Länk  
Eng Sporting   EGF  
Sporting   EGF  
Nat Skeet   EGF  
Nordisk trap GF Länk  
Kulkomb   EGF  
Viltmål 50-80 m   EGF  
Jaktkomb   EGF  
Regkval 25/50   Länk  
Regkval Luft GF GF