Årsmötet 2023

Tack till Stefan och Mikael som avgår. Välkomna hälsar vi Magnus Rosell Algutsrum SKF, Marcus Gillman Mönsterås, Åke Jaktlund Wexiö SG, Per Landhammar Växjö Pk och Nancy Olsson Emmaboda PK

Smålands Skyttesportförbund genomförde årsmöte lördagen den 25 mars 2023 på Hotel Royal Corner, i Växjö. Totalt deltog 8 föreningar som representerades av totalt 17 personer.

Vi tackar Stefan och Mikael som slutar sina uppdrag i gevär respektive pistolsektionen, båda har varit representant i styrelsen. Årsmötet kunde inte hitta någon ordförande till varken huvudstyrelse eller gevärssektion, posterna blir vakanta under 2023. 

Finns förslag på personer som skulle kunna vara intresserade av styrelsearbete, kontakta valberedningen. Dan Eriksson Figeholm SKF, sammankallande och Nancy Olsson Emmaboda PK ledamot.

I gevärssektionen hittar vi tre nya namn i styrelsen, Magnus Rosell Algutsrum, Marcus Gillman Mönsterås och Åke Jaktlund Wexiö SG. 

Per Landhammar axlar rollen som representant för Pistol i styrelsen. 

I och med genomfört årsmöte har nu ett nytt administrativt skytteår påbörjats!

Kattis Andersson 23-03-26