Årsmöte 2023

Årsmöte för Smålands Skyttesportförbund genomförs i Växjö lördagen den 25 mars 2023.

Smålands Skyttesportförbund inbjuder till ordinarie årsmöte lördagen den 25 mars 2023

Plats: Hotel Royal Corner, Liedbergsgatan 11, Växjö.

Samling kl. 12.00 för gemensam lunch. Distriktsårsmötet startar kl. 13.00 för att ajournera för sektionsårsmöten. Distriktets årsmöte återupptas när sektionsårsmöten är klara.
Årsmötet beräknas avslutas kl. 15.30 med gemensam eftermiddagsfika.

Dagordning och alla årsmöteshandlingar kommer att finnas på distriktets nya hemsida under Småland/Inför årsmöte senast 10 dagar innan mötet.

Anmälan görs senast 5 mars 2023 till Kattis. Meddela ev. specialkost.
Max 2 deltagare/förening

Välkomna!

På uppdrag av styrelsen

Kattis Andersson
Sekreterare Smålands Skyttesportförbund
E-post: skyttekattis@gmail.com

Christer Claesson 23-02-18