18 februari inbjuder SmSF Gevärssektion till arrangörs-/planeringsmöte.

Plats, Rottne Söraby SKF, skjuthall kl. 10.00. Anmäl max två representanter per förening senast 11 februari till Stefan Petersson, ordf. Gevärssektionen Småland.

Välkomna till planeringsmötet

Nu är det dags att uppdatera våran långtidsplan för gevärs skyttet (10m, 50m, 300m och automatvapen) i Småland.

Vi har tänkt att ha ett möte den 18/2 i Sörabyhallen med start klockan 10.00. Ta nu tillfället i akt och bestäm er för vilka tävlingar som ni vill arrangera. Ni kan arrangera dessa antingen i egen regi eller gå samman flera föreningar. Det som ska arrangeras är årligen återkommande Smålandsmästerskap, distriktsmästerskap samt när det är Smålands tur också SSM, skyttiaden samt korthålls- och gevärs cup.

Kan ni inte närvara på mötet så går det bra att maila till s.pettersson65@gmail.com om vilka tävlingar som ni vill arrangera.

Arrangörsplanen kan åstadkommas på olika sätt. Ett mindre bra sätt är att gevärssektionen helt enkelt utser föreningar att arrangera mästerskapstävlingar. Ett bättre sätt är att låta föreningarna bli involverade i processen med att utse arrangörer, därav denna inbjudan. Så se till att ni på något sätt blir involverade i processen och därmed kan påverka er förenings medverkan att åstadkomma en arrangörsplan för skyttet i Småland.

Årligen:

Smålandsmästerskap (nationellt)

Distriktsmästerskap (sport)

Korthålls cup regionmästerskap år:

2024 och 2027

SSM:

2023: 10m

2025: 50m sport

2026: 6,5 Bana och Gevärs cup. 50m bana och fält.

2027: 10m

Skyttiaden regionfinal: 2024

ANMÄLAN: Anmäl om deltagande till ovanstående mail adress senast 11/2 ( max två deltagare per förening). Vi kommer att bjuda på kaffe/te med fralla. Meddela ev. allergier i anmälan.

Frågor: maila till ovanstående mail adress.

Med vänliga hälsningar

Gevärssektionen Småland Skyttesportförbund

Nyheten i pdf-format

Kattis Andersson 23-01-08