Här samlar vi resultat, genom länkar till Tävlingskalendern, från de Distrikts- och Smålandsmästerskap som genomförs under året.  * i rutan markerar att resultatet finns under Äldre resultat till vänster på sidan.

Använda förkortningar:
DM: Distriktsmästerskap
SmM: Smålandsmästerskap
SvUC: Svenska Ungdomscupen
Inst: Tävlingen inställd
Ejg: Tävlingen ej genomförd
Gur: Genomförd men saknar resultat

PISTOL 2017 2018 2019 2020 2021
DM Luftpistol  *  *  *  *  Gur
DM Fripistol  *  *  Ejg  *  Länk
DM Grovpistol  *  *  Ejg  *  
DM Sportpistol  *  *
 *  Ejg  Länk
DM Standardpistol  *  *  *  Ejg  Länk
DM Snabbpistol  Ejg  Ejg  Ejg  Ejg  
SvUC deltävling 1  *  *  Ejg  Ejg  
SvUC deltävling 2  *  *  *  *  
SvUC Distriktsfinal  *  *  *  *  Länk

 

GEVÄR 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DM Gevär 50m
3x20/3x40
* * Ejg  *   Ejg
DM Gevär 50m ligg  * Ejg  *   Ejg
DM Gevär 10m * * * Ejg   Länk
SmM Nat Luftgevär  * * * Ejg    
SmM Gevär fält           Länk
SmM Gevär bana   Gur * * Ejg    
SmM Korthåll fält   Inst * * Ejg   Länk
SmM Korthåll bana  * * Ejg Länk  
SmM Falling target   Inst  Inst Ejg  Ejg    
SmM Kpist ligg o ställ * * Ejg Ejg  Länk  
D-final Skyttiaden * * * *    
Smålandsseriens final  * * * Ejg    
Korthållscupen  * * * Ejg    
             

 

LERDUVOR 2017 2018 2019 2020 2021
DM Ol. skeet  *

 *

 *  *  Länk
DM N. trap  *  *  *  Ejg  
DM Nat. skeet  *  *  *  *  Länk
           
Senast uppdaterad: 23-01-01 av Kattis Andersson