Inbjudan Vinterträffen Umeå Luft och precision.

Inbjudan finns på Pistolsidan.

Jukka Paaso 24-01-01