Rapport från föreningsträffar

Tillsammans med RF-SISU/Halland har tre föreningsträffar genomförts på temat att rekrytera, behålla och utveckla ledare och aktiva inför framtidens skyttesport.

Totalt deltog 42 ledare representerande 16 halländska föreningar för att ta del av informationer, statistik, inspireras och samverka. Träffarna genomfördes på tre olika platser i Halland för att möjliggöra minskat resande och förenkla deltagandet.

RF-SISU i Halmstad, Morups Skytteförening (Falkenberg) och Fjärås Sportskyttar (Kungsbacka) stod som värdar var sina kvällar.

Träffarna genomfördes på ett ”modernt” och anpassat sätt. Kvällarna leddes av Mats Glemne och PG Fahlström, Linnéuniversitet Växjö, som på distans, via digitalt möte, på ett inspirerande och föredömligt sätt guidade deltagarna genom kvällarna.

Med saklig information, statistisk, och bakgrund informerades om skytteportens positionering inom idrottssverige. Tillsammans med resultat från forskningsstudier och olika undersökningars resultat presenterades och diskuterades, bl a:

  • orsak till att ungdomar slutar
  • vad gör att man stannar kvar inom idrotten
  • framgångsfaktorer för att behålla
  • hur uppmuntra ledare
  • självbestämmandeteorin
  • m m

Med stort engagemang diskuterades, utifrån ett antal frågeställningar, mellan deltagarna. Dels hur det fungerar i föreningarna idag, samt dels hur det skulle kunna förändras.

”Detta var en mycket givande kväll!”
”Mycket bra sätt att genomföra träffar – inte enbart negativa effekter efter pandemin.”
Var några kommentarer efter kvällarna.

Förhoppningsvis har dessa kvällar inspirerat och engagerat föreningarna i Halland att på ett mer strukturerat sätt se över sina aktiviteter avseende rekrytering för att behålla aktiva och ledare.

I samarbete med RF-SISU/Halland kommer både förbund och, förhoppningsvis även föreningarna, bidra till att utveckla skyttesporten i Halland.

 

Johanna Arogén 22-10-20