Hoppa till sidans innehåll

Lathund för skatter och avgifter för förening


Lathunden är en liten orientering om vad som gäller för föreningar/distriktsförbund (SDF) som gör utbetalningar av lön/arvode och olika ersättningar till anställda/ledare/idrottsaktiva. Den är inte fullständig, men innehåller information om de mest förekommande utbetalningarna som görs föreningar/SDF.

BETALAR FÖRENINGEN/SDF UT ARVODE/LÖN TILL LEDARE?

Med ledare menas här: Anställd personal/konsulent, tränare (med anställningskontrakt), styrelse-/kommittéledamot, föredragshållare eller kursledare.

UPPGÅR ERSÄTTNINGEN (ARVODET/FÖRMÅNEN) TILL 1 000 KRONOR ELLER MER UNDER KALENDERÅRET (1/1–31/12)?
Då ska sociala avgifter inbetalas med 31,42 % (personer upp till 65 år), 16.36 % (personer äldre än 65 år). Avgiften och eventuellt preliminärskatteavdrag betalas in till Skatteverket på särskild arbetsgivardeklaration i regel den 12:e i varje månad – utom januari och augusti – då sista inbetalningsdag är den 17:e.

BETALAR FÖRENINGEN/SDF UT ERSÄTTNING (ARVODE/FÖRMÅNER) TILL IDROTTSUTÖVARE?
Med idrottsutövare menas: Aktiva, instruktör/tränare, domare, linjemän, materialförvaltare, lagledare och därmed jämställda ledarkategorier. Ersättning upp till 23 250 kronor (2018 års siffror = halvt prisbasbelopp) kan utbetalas utan att föreningen/SDF behöver inbetala sociala avgifter eller dra preliminärskatt. Om ersättningen uppgår till 23 250 kronor på ett kalenderår (1/1–31/12) ska sociala avgifter betalas på det totala beloppet, det vill säga från första kronan.

BETALAR FÖRENINGEN/SDF UT RESEERSÄTTNING?

Utbetalas 18:50 kronor/mil till nämnda typer av utövare enligt ovan = ingen lön, dock kontrolluppgift med X i ruta 50 på kontrolluppgiften (Kostnadsersättningar som inte anges med belopp). Betalas reseersättning ut med mer än 18,50 kronor/mil ska överstigande belopp antingen anges i ruta 11 på kontrolluppgiften = lön eller ruta 31 = andra skattepliktiga ersättningar, beroende på om halva prisbasbeloppet är tillämpligt eller inte. Avser reseersättningen att ta sig till och från träning/aktivitet på ”hemmaarena” eller motsvarande anläggning, räknas ersättningen för resan som lön = ruta 11, alternativt ruta 31 beroende på om halva prisbasbeloppsregeln är tillämplig eller inte, och oavsett milersättningens storlek. 

UTBETALAS RESEERSÄTTNING TILL DOMARE?
Hela beloppet + domararvodet anges i ruta 31.

UTBETALAR FÖRENINGEN/SDF UT KOSTNADSERSÄTTNING?
Ersättningen kan vara ett bestämt rimligt belopp per kalenderår för täckande av kostnader för telefon i hemmet/mobiltelefon (dock ej abonnemangsavgift), linjetrafiken för datauppkoppling, vissa utlägg etcetera. Hela beloppet skall kryssas i ruta 20.

SKA FÖRENINGEN/SDF SKICKA KONTROLLUPPGIFT? 
Har beloppet varit 100 kronor eller mer under kalenderåret ska kontrolluppgift skickas till den som erhållit ersättningen. Kontrolluppgiften ska vara personen tillhanda senast 31 januari, året efter utbetalningsåret. Kopia skickas till Skatteverket (om pappersvarianten används och som finns att hämta på lokala skattekontoret) eller om föreningen/SDF använder Skatteverkets program skickas in via fil.

FRÅGOR BESVARAS AV
Skatteupplysningen 0771–567 567.

 

 

Uppdaterad: 31 JAN 2018 13:32 Skribent: Alexander Carlsson
E-post: Adressen Gömd

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

MÄSTERSKYTTEN


SAMARBETSPARTNERS

  
WEBBSHOP
Bingolotto_Svenska Skyttesportförbundet

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: office@skyttesport.s...