Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet 2019


FOKUS: UTBILDNING & ELEKTRONIK!

FÖRENINGENS MÖJLIGHET TILL EKONOMISKT STÖD FÖR BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN!

Syftet med Idrottslyftet är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 – 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Vad kan föreningen söka bidrag för?
Idrottslyftet är en satsning på svensk idrott för unga. Föreningen ansöker om medel för att genomföra ett projekt. Idrottslyftet kommer under 2019 att gå till ansökningar som innehåller deltagande i utbildningar på föreningstränarnivå inom SvSF eller SISUs Grundutbildning för tränare samt till elektronikprojekt. Dessutom har vi i år även fokus på projekt som syftar till jämställdhet och inkludering. Mer om vad dessa teman kan innehålla för något ser ni under.

Föreningen kan söka bidrag för utveckling av den verksamhet ni gör idag, men eventuella medel får inte gå direkt till den ordinarie verksamheten.

UTBILDNING

Förslag på projekt inom temat utbildning är deltagande i Svenska Skyttesportförbundets kurser för biträdande föreningstränare respektive föreningstränare, eller för idrottsrörelsens barn- och ungdomsledarutbildning via SISU Idrottsutbildarna. Grundutbildning för tränare hålls i SISU:s regi och mer information om den hittar ni på SISU:s hemsida.

Ni kan läsa mer om Skyttesportförbundets utbildningar genom att klicka här.

SISU:s utbildningar hittar ni information om här.

 
 

ELEKTRONIK

Temat anläggning är för er som arbetar med ett projekt där inköp av till exempel elektronisk tavla, lerduvekastare eller liknande är en del av projektets utformning.
Bidraget får inte gå till byggmaterial, jord och arbetskostnader och dylikt.
 

 

JÄMSTÄLLDHET & INKLUDERING

Svensk idrott gör en satsning mot 2025 där vi ska erbjuda en idrott för all, hela livet. I och med detta har idrotten tagit fram fem utvecklingsresor. Jämställdhet och inkludering är två av dem. Så har ni ett projekt där ni vill satsa mot en mer jämställd verksamhet, eller inkludera flera, tveka inte att ansök!

Kom ihåg att projektet ska gå utanför ordinarie verksamhet, men effektmålet ska bli att det i slutändan gynnar verksamheten till att bli mer jämställd och inkluderad.

 

 

Hur görs ansökan?

Ansökan till Elektronikprojekt görs via ett formulär i Idrottslyftsmodulen som finns på föreningens sida i IdrottOnline. En medlem med inloggningsuppgifter kan fylla i ansökan, men endast ordförande, kassör eller idrottslyftsansvarig kan skicka in den. Därför måste dessa tre personer vara registrerade i systemet med respektive roll. Ansökningstiden är den 1 februari - 28 februari 2019. Efter bearbetning av samtliga ansökningar kommer medlen att fördelas. Samtliga ansökningar kommer att besvaras oavsett utfall. 
Inkluderingsprojekt görs på samma sätt som ovan, men här har vi ansökningsperiod 1 februari – 28 februari 2019 samt 1 augusti – 31 augusti 2019.
Utbildningar söks under hela året med och med fördel en ekonomisk redovisning direkt i ansökan.
Här hittar du en manual
 

Vad ska ansökan innehålla?

I ansökan beskriver ni projektet, vad bidraget ska användas till samt vad ni förväntar er av projektet. Observera att ett projekt inte bara kan innehålla inköp av utrustning utan detta måste vara kopplat till en aktivitet som sker i föreningens regi.


Vilka bestämmelser finns det?

 • Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten Vill och barnrättskonventionen. Vill ni läsa mer om detta hittar ni informationen genom att klicka här.
 • Idrottslyftet riktas mot barn och ungdomar i åldern 7-25 år.
 • Ni kan söka för projekt som utförs inom perioden 1 januari – 31 december 2019.
 • Föreningen ska ha skickat in årsrapporten och betalt årsavgift till SvSF och distriktet.
 • Ansökan måste göras i Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.
 • Återrapportering av projektet måste ske och den ska göras i IdrottOnline.
 • Föreningen måste redovisa LOK-stöd som påvisar utökad aktivitet under eller som en följd av projektet.
 • Föreningen måste skriva om projektet i föreningens verksamhetsberättelse.
 • Föreningen kan bli återbetalningsskyldig om: projektet inte genomförs enligt plan, kvitton eller annan ekonomisk redovisning inte lämnas in eller återrapporteringen inte genomförs.
 • Tidigare projekt måste vara redovisade för att föreningen ska kunna få ett nytt bidrag.

Vad händer om projektet beviljas medel?

 • Bidrag till utbildning kan betalas ut innan utbildningen/aktiviteten genomförs. Önskas detta kontaktar ni kansliet efter beviljandet. Annars betalas bidraget ut efter ekonomisk redovisning.
 • Bidrag avseende utrustning utbetalas när föreningen skickat in en offert eller en faktura. Bidraget kan alltså betalas ut innan själva inköpet.
 • Bidrag betalas ut till det föreningskonto som står angivet i IdrottOnline och kan aldrig överstiga de faktiska kostnaderna för projektet.
 • För utrustning kommer ett treårigt avtal att skrivas. Syftet med detta avtal är att föreningen inte kan sälja materialet vidare under denna tid utan medgivande från SvSF.
 • Efter avslutat projekt avrapporteras det med en ekonomisk redovisning innehållande faktura med bifogat kontoutdrag på utbetalningen eller kvitto.
 • En skriftlig återrapport görs i IdrottOnline efter projektets slut, dock senast den 31 december 2019.

Ytterligare möjligheter till ekonomiskt stöd via Idrottslyftet

Föreningen kan även ansöka om Idrottslyftet från sitt distriktidrottsförbund. För att ta reda på vilka andra stöd som finns att söka för att utveckla föreningens verksamhet kan ni kontakta ert distriktsidrottsförbund eller ert distrikt inom SISU Idrottsutbildarna.

Bland annat kan distriktsförbunden bevilja så kallat anläggningsbidrag. Här kan ni läsa mer om anläggningsbidrag.


Ansökningsperioden är 1 februari - 28 februari

Vi öppnar Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline den 1 februari.


Vill ni ha hjälp med er ansökan eller har ni andra frågor?

Ring då till SvSF:s kansli på 08-699 63 70 eller maila till This is a mailto link.

Uppdaterad: 25 JAN 2018 11:25 Skribent: Cecilia Augustsson Edstam

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

TRÄFFSÄKERT 
SvSF:s webb-tv magasin SAMARBETSPARTNERS

  
WEBBSHOP

VÅRA SOCIALA MEDIER

FB Youtube Insta logos

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: This is a mailto link