Hoppa till sidans innehåll

SvSF:s ledar- och tränarstruktur


Ledar- och tränarstrukturen är uppbyggd som en trappa i tre steg och introduktionsutbildningen är själva ”golvet” med den mest grundläggande kunskapen för våra nya medlemmar.
Därefter fördjupas utbildningarna för varje trappsteg uppåt i ledar- och tränarstrukturen.

Utbildningarna sker både via webbutbildningar i Utbildningsportalen samt med fysiska utbildningar (kurser) tillsammans med en utbildare/tränare.
Ledare- och tränarutbildningarna kan även kompletteras med domarutbildningar och SISU-utbildningar.

OBS! I dagsläget är vissa delar i upplägget inte helt fastställda och förändringar kan komma att behöva göras under utvecklingsarbetet.

För att förtydliga definieras även vad som menas med medlem, ledare och tränare:
Medlem: Alla medlemmar i en förening, t.ex. skyttar, föräldrar, ledare, tränare.
Ledare: Alla med uppdrag i föreningen, t.ex. styrelsemedlemmar, funktionärer, tränare.
Tränare: Den person som planerar och aktivt hjälper skytt med skytteträning.

SvSF:s ledar- och tränarstruktur 

Utbildningsstegen Introduktion, Steg 1, Steg 2 och Steg 3 är öppen för alla, det ställs inga krav på deltagaren att utföra vissa uppdrag inom förbundet.
Behovet av nya utbildare för steg 2 kommer styra över hur utbildare-utbildningen erbjuds.

 

Introduktionsutbildning
Frivillig utbildning som riktar sig till nya föreningsmedlemmar som är helt nya inom skyttesporten eller befintliga medlemmar som vill lära sig mer om andra sektioner och grenar.

Introduktionsutbildningen innehåller grundläggande information om organisation, bestämmelser, ledarskap och den aktuella sektionen.

Introduktionsutbildningen är frivillig.

Utbildningen är helt digital och genomförs i Utbildningsportalen.

 

Steg 1 – Medlemmar och ledare i SvSF
Första steget i ledar- och tränarstrukturen riktar sig främst till nya ledare men rekommenderas för alla medlemmar i SvSF. Utbildningen innehåller information som alla bör känna till om organisation, bestämmelser, ledarskap och grenspecifika delar.

Steg 1 kommer att ersätta nuvarande utbildningen ”biträdande föreningstränare”, vid lanseringen av Steg 1 kommer de tränare som tidigare genomfört ”biträdande föreningstränare” i den mån det är möjligt att valideras in som godkända för Steg 1.

Steg 1 är obligatorisk för de som vill gå vidare till Steg 2 och utbilda sig till tränare.

Utbildningen kommer vara helt digital och genomföras i Utbildningsportalen.

 

Steg 2 – Tränare
Andra steget i ledar- och tränarstrukturen riktar sig till de ledare som önskar gå vidare till att bli tränare för skyttar som skjuter på föreningsnivå och tränar för att tävla. Utbildningen innehåller ledarskap, bestämmelser, träningslära och grenspecifika delar.

Steg 2 kommer att ersätta nuvarande utbildningen ”föreningstränare”, vid lanseringen av Steg 2 kommer de tränare som tidigare genomfört ”föreningstränare” i den mån det är möjligt att valideras in som godkända för Steg 1.

Steg 2 är obligatorisk för de som vill gå vidare till Steg 3 och fördjupa sig som tränare eller bli utbildare för Steg 2.

Utbildningen kommer vara både digital och fysisk, utbildningsmaterialet samlas i Utbildningsportalen och läses in inför den fysiska träffen (kursen) med en utbildare.

 

Utbildare för Steg 2
Utbildare för Steg 2 riktar sig till de tränare som genomfört Steg 2 och som har intresse av att utbilda nya tränare i Steg 2-utbildningen.

Utbildningen innehåller allt som ingår i Steg 1 och Steg 2-utbildningarna samt fördjupande material.

Dagens utbildare (breddtränare) kommer dock inte valideras in till utbildare för Steg 2 då det kommer krävas fortbildning för att läsa in det nya materialet och upplägget.

Upplägget för hur utbildningen ska genomföras är inte helt fastställt i dagsläget.

 

Steg 3 – Tränare
Tredje steget i ledar- och tränarstrukturen riktar sig till de som genomfört Steg 2-utbildningen och önskar fördjupa sig i sin tränarroll och träna skyttar som satsar mot/på breddelitnivå.

Utbildningarna genomförs på nationell nivå med störst fokus på genspecifika delar.

Upplägget för hur utbildningen ska genomföras är inte helt fastställt i dagsläget.

 

ISSF-tränare
Efter Steg 3 är det möjligt att gå vidare med de tränarutbildningar som ISSF erbjuder, dessa nivåer besätts av sektionerna.

 

Kompletterande utbildningar
Domar- och SISU-utbildningarna är kompletterande utbildningar till ledar- och tränarstrukturen som rekommenderas men inte är något krav.
Genom dessa utbildningar är det möjligt att fördjupa sig inom tävlingsreglerna och ledarskap.

 

Här visas en mer överskådlig bild över upplägget på utbildningarna samt vilka delar de innehåller genom de färgmarkerade hårkorsen.

Upplägg för SvSF:s ledar- och tränarstruktur

Uppdaterad: 05 NOV 2020 08:57 Skribent: Eric Wallberg
Epost: This is a mailto link

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

TRÄFFSÄKERT 
SvSF:s webb-tv magasin 


SAMARBETSPARTNERS

  
WEBBSHOPBingolotto_Svenska Skyttesportförbundet

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: This is a mailto link