Hoppa till sidans innehåll

SvSF:s ledar- och tränarstege


Ledar- och tränarstegen är uppbyggd som en trappa i tre steg och introduktionsutbildningen är själva ”golvet” med den mest grundläggande kunskapen för våra nya medlemmar. Därefter fördjupas utbildningarna för varje trappsteg uppåt i ledar- och tränarstegen.

Utbildningarna sker både via webbutbildningar i Utbildningsportalen samt med fysiska utbildningar (kurser) tillsammans med en utbildare/tränare. Ledare- och tränarutbildningarna kan även kompletteras med domarutbildningar och SISU-utbildningar.

OBS! I dagsläget är vissa delar i upplägget inte helt fastställda och förändringar kan komma att behöva göras under utvecklingsarbetet.

För att förtydliga definieras även vad som menas med medlem, ledare och tränare:
Ledare: Alla med uppdrag i föreningen, t.ex. styrelsemedlemmar, funktionärer, tränare.
Tränare: Den person som planerar och aktivt hjälper skytt med skytteträning.

 

Utbildningsstegen Introduktion, Steg 1, Steg 2 och Steg 3 är öppen för alla, det ställs inga krav på deltagaren att utföra vissa uppdrag inom förbundet. Behovet av nya utbildare för steg 2 kommer styra över hur utbildare-utbildningen erbjuds.

Utbildningarna består av två olika delar, en allmän del som är obligatorisk för alla och en grenspecifik del. I den grenspecifika delen ansvarar sektionerna själva för utbildningsmaterialet och upplägget, detta medför att de kan skilja sig åt.

 

Introduktionsutbildning
Frivillig utbildning som riktar sig till nya föreningsmedlemmar som är helt nya inom skyttesporten eller befintliga medlemmar som vill lära sig mer om andra sektioner och grenar.

Introduktionsutbildningen innehåller grundläggande information om organisation, bestämmelser, ledarskap och den aktuella sektionen.

Introduktionsutbildningen är frivillig.

Utbildningen är helt digital och genomförs i Utbildningsportalen.

 

Steg 1 – Ledare
Första steget i ledar- och tränarstegen är öppen för alla och riktar sig främst till de som har eller är intresserade av ett ledaruppdrag, t.ex. styrelsemedlemmar, ledare vid träningar, tränare osv. Detta är en grundutbildning och bör ses som en handbok eller uppslagsverk med hänvisningar till fördjupningar.

Steg 1 har ersatt utbildningen ”Biträdande föreningstränare” och består av två delar, en allmän del som är gemensam för alla och en grenspecifik del. De grenspecifika delarna kommer läggas till allteftersom de blir klara.
I avvaktan på de grenspecifika delar som saknas kontakta distriktet eller breddtränare för att genomföra utbildningsblocket i Biträdande föreningstränarutbildningen för respektive sektion, läs mer här.

Vid lanseringen av Steg 1 kommer de tränare som tidigare genomfört ”biträdande föreningstränare” att valideras in som godkända för Steg 1.

Steg 1 är obligatorisk för de som vill gå vidare till Steg 2 och utbilda sig till tränare.

Utbildningen är digital och genomförs i Utbildningsportalen.

 

Steg 2 – Tränare (för tillfället Föreningstränare)
Andra steget i ledar- och tränarstegen riktar sig till de Steg 1 - Ledare som önskar gå vidare till att bli tränare för skyttar som skjuter på föreningsnivå och tränar för att tävla. Utbildningen innehåller ledarskap, bestämmelser, träningslära och grenspecifika delar.

Steg 2 kommer att ersätta nuvarande utbildningen ”Föreningstränare”, vid lanseringen av Steg 2 kommer de tränare som tidigare genomfört ”Föreningstränare” att valideras in som godkända för Steg 1.

Steg 2 är obligatorisk för de som vill gå vidare till Steg 3 och fördjupa sig som tränare eller bli utbildare för Steg 2.

Utbildningen kommer vara både digital och fysisk, utbildningsmaterialet samlas i Utbildningsportalen och läses in inför den fysiska träffen (kursen) med en utbildare.

 

Utbildare för Steg 2
Utbildare för Steg 2 riktar sig till de tränare som genomfört Steg 2 och som har intresse av att utbilda nya tränare i Steg 2-utbildningen.

Utbildningen innehåller allt som ingår i Steg 1 och Steg 2-utbildningarna samt fördjupande material.

Dagens breddtränare kommer dock inte valideras in till Utbildare för Steg 2 då det kommer krävas fortbildning för att läsa in det nya materialet och upplägget.

Upplägget för hur utbildningen ska genomföras är inte helt fastställt i dagsläget.

 

Steg 3 – Tränare
Tredje steget i ledar- och tränarstegen riktar sig till de som genomfört Steg 2-utbildningen och önskar fördjupa sig i sin tränarroll och träna skyttar som satsar mot/på breddelitnivå.

Utbildningarna genomförs på nationell nivå med störst fokus på genspecifika delar.

Upplägget för hur utbildningen ska genomföras är inte helt fastställt i dagsläget.

 

ISSF-tränare
Efter Steg 3 är det möjligt att gå vidare med de tränarutbildningar som ISSF erbjuder, dessa nivåer besätts av sektionerna.

 

Kompletterande utbildningar
Domar- och SISU-utbildningarna är kompletterande utbildningar till ledar- och tränarstegen som rekommenderas men inte är något krav.
Genom dessa utbildningar är det möjligt att fördjupa sig inom tävlingsreglerna och ledarskap.

 

Här visas en mer överskådlig bild över upplägget på utbildningarna samt vilka delar de innehåller genom de färgmarkerade hårkorsen.

Uppdaterad: 05 NOV 2020 08:57 Skribent: Eric Wallberg
E-post: This is a mailto link

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

TRÄNINGSDAGBOKEN


SAMARBETSPARTNERS

 
 
WEBBSHOP
Bingolotto_Svenska Skyttesportförbundet

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: office@skyttesport.s...