Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte i lerduvesektionen

20 MAR 2015 15:27
Den 15 mars genomfördes sektionsårsmötet på Scandic hotell i Kalmar. C:a 30 personer var närvarande, ett trendbrott jämfört med tidigare år. Vi i styrelsen var naturligtvis nyfikna på vad som föranledde detta intresse.
  • Skapad: 20 MAR 2015 15:27

Mötet öppnades av Michael Strindholm som efter fullmaktsgranskning
konstaterade att det fanns röstberättigade ombud för 22 föreningar och 3
distrikt. Till mötesordförande valdes Per Wesley som på ett utmärkt sätt
lotsade oss genom dagordningen.

Styrelsens skriftliga verksamhetsberättelse fanns utlagd i lokalen och mötet ajournerades i 10 minuter för genomläsning innan den behandlades. Därefter projicerades sida för sida på filmduken och mötesdeltagarna gavs tillfälle till kommentarer. Inga kommentarer lämnades och därefter föredrog Jonas Hellström sakrevisionernas granskningsrapport som rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Nästa punkt på dagordningen var ”Ordet fritt kring föregående års verksamhet”. För första gången på alla de år som jag varit närvarande på årsmöten lämnades inga kommentarer överhuvudtaget och styrelsen kunde under nästa punkt nöjda höra att de beviljades ansvarsfrihet för 2014.

Inga motioner eller styrelseförslag fanns att ta ställning till och Olov Karlsson fortsatte med att presentera verksamhetplan och budget. Han påpekade att stor del av sektionens intäkter ligger i licensmedel och ”starttjuga”, och att det därför är viktigt att alla solidariskt löser sin licens och att klubbarna redovisar tävlingsavgifterna. Trots påpekanden har en handfull klubbar ännu inte slutredovisat. Två frågor ställdes i samband med presentationen. Lars Olsson frågade vad 5000:- till ”Programutv. Övrigt” avsåg. Olov svarade att det är en utjämningspost och att sektionen inte drabbas direkt av några kostnader för utvecklingen av ”nya IndTa”.  Lars-Inge Pettersson ställde frågan vad 10000:- till ”Trap, utv.proj” avsåg och Olov svarade att detta avser medel för breddrekrytering i Ol-trap.

Eftersom ingen kritik framförts varken för föregående års verksamhet eller den nu presenterade verksamhetsplanen borde de kommande valen till styrelseposterna vara en formsak. Valberedningen hade inte fått några antydningar om att styrelsen borde förnyas och föreslog omval på Michael Strindholm till ordförande på ett år.
Därför var förslaget av Lars-Inge Pettersson till motkandidat överraskande. Efter votering valdes emellertid Lars-Inge till ordförande. Omdelbart förklarade de avgående styrelseledamöterna Olov Karlsson, Anders Lindström och Lars-Eric Söderberg att de inte stod till förfogande vid det kommande valet av övriga ledamöter. Förbundskapten Christer Svensson vädjade till mötet att tänka efter vad den uppkomna situationen innebar och att vi alla måste ha Lerduvesektionens bästa för ögonen. På begäran av Lars-Inge ajournerades mötet i 10 minuter. Lars-Inge förklarade sedan, trots att ingen kritik framförts under tidigare programpunkter, att han var missnöjd med hur Fitasc sporting hade hanterats under året. Michael Strindholm och Anders Lindström gick i svaromål. Efter en stunds diskussion förklarade Lars-Inge att han inte längre stod till förfogande och mötet fick på nytt välja ordförande. Michael Strindholm valdes till ordförande på ett år.

Valberedningen hade inte heller fått några förslag på nya styrelseledamöter och eftersom Christer Svensson som anställd av förbundet inte är valbar, föreslogs omval på Olov Karlsson, Anders Lindström och Lars-Eric Söderberg samt nyval på Stefan Nilsson. Mötet föreslog Lars-Inge Pettersson till ny ledamot. Olov Karlsson, Lars-Eric Söderberg samt Stefan Nilsson valdes med acklamation, medan Lars-Inge Pettersson, Haninge efter votering valdes med 13 röster mot Anders Lindström 10.

Till suppleanter för en tid av ett år föreslog valberedningen omval på Annelie Gullstrand och nyval på Åke Claesson. Mötet föreslog Mikael Kronstrand. Annelie Gullstrand valdes med acklamation och efter sluten votering valdes Mikael Kronstrand, Svegeråsen med 13 röster mot Åke Claesson 10.

Den sittande valberedningen förklarade att de kände sig överkörda av mötet och ställde sina platser till förfogande. Mötet hittade endast två kandidater och Anders Lindström valdes som sammankallande tillsammans med Anders Håkansson, Skepplanda till sektionens valberedning.

Vid valet av ledamot till förbundets valberedning fanns bara ett alternativ, eftersom Anders Lindström redan ingår i denna, och följaktligen valdes Anders Håkansson till ledamot i förbundets valberedning.

Under punkten ”Övriga frågor” föreslog Lars Olsson att sektionsstyrelseprotokollen ska publiceras på hemsidan. Styrelsen tycker det är bättre att som hittills publicera en resumé från styrelsemötena.

Michael Strindholm delade sedan ut diplom till Kalmar Jsk för värdskapet vid sektionsstyrelsens interna mästerskap samt till alla svenska mästare/riksmästare och tackade Christer Svensson för hans tid i sektionsstyrelsen och önskade lycka till som förbundskapten. Därefter avslutade Per Wesley mötet efter nära 2 timmar.

En personlig reflektion efter årsmötet är om alla klubbar som skickat företrädare till mötet var medvetna om det sätt som deras företrädare agerade.

 

Lars-Eric Söderberg

Sekr.

 

Verksamhetsberättelse 2014

Budget 2015

Skribent: Lars-Eric Söderberg
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm
Telefon: 08-699 63 70
E-post: This is a mailto link
----------------------------------
 
Regelfråga Lerduva? Maila
 
This is a mailto link

 

Bankgiro för tävlingsavgiften  "start-fyrtio"
5779 - 1287
Ange Klubb, gren, tävlingsnamn,
datum & antal starter
----------------------------------

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

TRÄNINGSDAGBOKEN


SAMARBETSPARTNERS

 
 
WEBBSHOP
Bingolotto_Svenska Skyttesportförbundet

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: office@skyttesport.s...