Hoppa till sidans innehåll

Vapenförvaringsstudie


Forskningsprojekt om vapenförvaring

Studien är som nämnts baserad på genomgång av de 3336 polisrapporter om ”vapenstölder” som upprättats i Sverige mellan 2003 och 2010 (och mellan 1995 och 2010 i Stockholms län).


Här hittar ni hela studien

 

Studien visar:

 

1. Antalet stölder av moderna licensbelagda vapen är mycket lågt, både i absoluta tal och i relation till antalet vapenägare, antalet legala vapen och till antalet inbrottstölder. Vapen stjäls vid i genomsnitt 4 promille av inbrottsstölder i bostäder och fritidshus vilket skall ställas i relation till att det (baserat på antagandet om det normalt är en vapenägare i hushållet) i genomsnitt fanns vapen i storleksordningen 16 procent av hushållen. Antalet vapenstölder där moderna licensbelagda vapen tillgreps var i genomsnitt 105 per år i hela riket, omfattande i genomsnitt 269 vapen per år. Trenden är också fallande.

 

2. De skärpningar av förvaringskraven som gjorts sedan mitten av 1990-talet har inte haft någon effekt på vapenstölder. Trenden faller i samma takt över hela den undersökta perioden 1995-2010. Detta trots att vapenskåp (även för den som är ointresserad av vapen) kan antas vara attraktiva för tjuvar eftersom det är vanligt att folk förvarar kontanter eller andra värdeföremål i dem. Sannolikt kan detta förklaras med att civila jakt- och målskyttevapen är tämligen ointressanta för kriminella (det är även resultatet av BRÅ:s studie ”Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg: En kartläggning” (BRÅ 2012)) och att de legala vapenägarna redan före krav på förvarig i vapenskåp SS3492 hade en fullgod förvaring (många hade sannolikt redan då skåp som uppfyllde SS3492).

 

3. Det finns allvarliga brister i polisens rapportering av vapenstölder. Cirka 16 procent av rapporter kodade som ”vapenstölder” avser fall där inga moderna licensbelagda vapen stulits. Detta är konsistent med BRÅ:s utredning som visar att det är ett generellt problem att kvaliteten på polisens rapportering är så låg (Färnström 2012, Användningen av brottskoder: En kvalitetsstudie inom kriminalstatistiken, BRÅ). Bristerna kan ha gjort att man tidigare överskattat problemet med vapenstölder från privatpersoner.

 

4. När det gäller förvaring så är den idag godtagbar hos i princip alla (dvs alla har godkänt skåp). De skärpningar som gjordes beträffande låsen är meningslösa eftersom det under en hela den undersökta perioden endast finns ett säkert fall där man forcerat låset (utfört av en låssmed dessutom). Det vanligaste är att man tar hela skåpet eller hittar nyckeln (man kan vidare konstatera att ”gömma nyckel” inte fungerar).

 

Eftersom den svenska politikern bygger på att man genom hårda krav för att bevilja licenser skall undvika att olämpliga personer får tag på vapen och hårda förvaringskrav för att förhindra att legala vapen genom stöld kommer i händerna på kriminella är det viktigt att känna till att det, om man studerar faktiska fall, finner att inte bara brott begångna med legala eller tidigare vapen (ex Hagelin 2012), utan också stölder av legala vapen, är ytterst få.

 

Erik Lakomaa, PhD
Affiliated Assistant Professor
Department of Marketing and Strategy
Stockholm School of Economics

Uppdaterad: 05 OKT 2017 13:12
E-post: This is a mailto link

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

MÄSTERSKYTTEN


SAMARBETSPARTNERS

  
WEBBSHOP
Bingolotto_Svenska Skyttesportförbundet

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: office@skyttesport.s...