Hoppa till sidans innehåll

Riktlinjer och styrdokument


Stadgar
SvSF:s stadgar antogs vid Förbundsmötet 2010 och justerades senast på årsmötet 2019.

SvSF:s stadgar


På sidan Blanketter hittas normalstadga för förening och även stadgarna för distrikten/förbunden.


Skyttesporten Vill

Hur Svenska Skyttesportförbundet vill bedriva sin verksamhet finns formulerat i dokumentet Skyttesporten vill.

Skyttesporten Vill 

Vapenpolicy och policy för föreningsintyg

Vapen som används i Svenska Skyttesportförbundets (SvSF) tränings- och tävlingsverksamhet ska vara godkända enligt respektive sektions reglemente och är att betrakta som idrottsredskap. 

Vår policy för föreningsintyg syftar till att ge de enskilda föreningarna ett dokument som reglerar förbundets krav på miniminivå för utfärdande av föreningsintyg vid ansökan om vapenlicens.

Vapenpolicy

Handlingsregler för föreningsintyg

Riktlinjer för barn- och ungdomsskytte

Våra riktlinjer för barn- och ungdomsskytte berättar vad som gäller inom denna verksamhet. All idrottsverksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention.

Svenska Skyttesportförbundets, SvSF riktlinjer för barn- och ungdomsskytte

Drogpolicy

Vår drogpolicy berättar vad som gäller kring nyttjandet av droger, alkohol och tobak inom förbundets verksamhet.

Drogpolicy


Antidopingprogram

Svenska Skyttesportförbundet följer Riksidrottsförbundets, WADA:s och ISSF:s regler kring antidoping, och förbundet har ett eget antidopingprogram. Målet med antidopingprogrammet är att minska riskerna för att det svenska skyttet ska drabbas av nya dopingförseelser, särskilt förseelser orsakade av okunskap, samt att klargöra vilka roller som olika personer och organisationsdelar har i arbetet mot doping inom vår idrott.

Du hittar antidopingprogrammet och mer information om det på denna sida.


Kommunikationspolicy och grafisk profil

SvSF:s kommunikationspolicy visar på vilka sätt förbundet kommunicerar, hur vår anställda och förtroendevalda ska bete sig gentemot media, om vår strategi för att synas mer i media med mera.

SvSF har en logotyp som symboliserar vår organisation. Vår grafiska profil beskriver hur logotypen får användas samt vilka färger och bokstavsstilar som används i förbundets trycksaker och dokument.

Kommunikationspolicy

Kommunikationsplan för rapportering från mästerskap och tävlingar

Grafisk profil

 

Miljöpolicy

SvSF ska arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed aktivt arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Mer om detta står i vår miljöpolicy. Våra föreningar erbjuds rådgivning i miljöfrågor av en miljökonsulent.
Läs mer om det här.

Miljöpolicy

 

Internationell strategi

Syftet med SvSF:s internationella strategi är att genom representation på hög nivå i Internationella Skyttesportfederationen (ISSF) och Europeiska Skyttefederationen (ESC) aktivt påverka skyttesporten internationellt och nationellt.
Läs mer här.

 

Krisplan

SvSF har i nuläget inte en egen krisplan. Så länge arbetar vi efter RF:s plan för krishantering.

Uppdaterad: 06 APR 2018 15:35
E-post: This is a mailto link

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

MÄSTERSKYTTEN


SAMARBETSPARTNERS

  
WEBBSHOP
Bingolotto_Svenska Skyttesportförbundet

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: office@skyttesport.s...