Hoppa till sidans innehåll

Det bästa från Skytteforum 2021

25 NOV 2021 12:27
Efter förra årets digitala Skytteforum samlades den 20-21 november ca 70 deltagare från hela landet fysiskt igen på plats i Bromma för årets upplaga av Skytteforum.
  • Uppdaterad: 25 NOV 2021 12:27

Förbundschef Jonas Edman hälsade välkommen och uttryckte att äntligen kunde vi ses på riktigt. Pandemin har skapat ett uppdämt behov av att få träffas och diskutera viktiga frågor. Frågor som hur pandemin har satt sina spår i vår verksamhet? Vi vet att vi har påverkats precis som alla andra idrotter men på vilket sätt och i vilken utsträckning. Viktigaste frågan av all hur vi nu tar oss framåt för en ny och förbättrad verksamhet för våra medlemmar.

Första passet startades tillsammans med Sara Wiggberg från Riksidrottsförbundets kompetenspool gällande jämställdhet. Tillsammans med Sara funderade vi på jämställdhet inom skyttesporten. Idrottsrörelsen är mitt inne i ett mycket stort förändringsarbete – Strategi 2025 - där man först och främst vill skapa förutsättningar för att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet. Hur kan då vi inom skyttesporten jobba tillsammans för att vår idrott ska vara attraktiv för fler? Våra siffror talar sitt tydliga språk gällande jämställdhet när det handlar om medlemsantalet men hur ser det ut med jämställdheten mellan könen ute i vår föreningsverksamhet? Sara kommer att hjälpa oss att få en klarare bild av läget genom en kartläggning av verksamheten. Rapporten kommer att presenteras under våren och ligga till grund för vårt fortsatta arbete att skapa en jämställd skyttesport.

Innan det var dags för lunch fick deltagarna på forum lyssna på förbundets nya sportchef Therese Lundqvist. Therese presenterade sig själv och berättade hur hon ser på landslagsverksamheten framöver. Hon anser att för att skapa elitutövare på olympisk nivå behöver vi se och arbete med helheten. Det är många faktorer som ska stämma för att utövaren skall kunna prestera på en så hög nivå.

Nästa punkt var angående rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten. Från den 1 december rekommenderar folkhälsomyndigheten att införa vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att hålla nere smittspridningen av covid-19. Förbundsstyrelsen har diskuterat kring hur vi som organisation skall råd giva kring detta. Just nu är SvSF:s rekommendation att om man genomför en tävling inomhus där man är fler än 100 personer i lokalen samtidigt, då ska man tillämpa krav på vaccinationsbevis för alla som ska in i lokalen. Detta är något högre krav än vad folkhälsomyndigheten ställer men vi vill minimera smittspridning så mycket som möjligt. Är man som tävlingsarrangör osäker kontaktar man lämpligen den lokala polismyndigheten eftersom det är polisen som hanterar alla tillstånd. Vi behöver dock i normalfallet inga tillstånd från polisen för våra tävlingar.   

Direkt efter lunchen förmedlade Folkspel några handfasta tips på hur föreningar på enkla sätt kan generera ökade intäkter till föreningen. Genom att sälja Bingolotter, Sverigelotter och Julkalendrar kan föreningen skapa bra förutsättningar för verksamhet i föreningen. Det senaste verksamhetsåret har de SvSF:s föreningar som sålt Folkspelslotter tjänat ihop 2 205 000 kr tillsammans. Vill din förening också vara med och sälja lotter och tjäna pengar till er förening? För mer information kika in presentationerna längst ner på denna sida.

Eric Wallberg som jobbar med utbildning på Svenska Skyttesportförbundet höll i nästa pass som handlade om utbildning och vart den utbildningssatsning som gjort under de senaste åren befinner sig i nuläget.

- Utbildning är ett område som engagerar och det han tar med sig från helgen är att det varit en helg med många bra diskussioner, frågor och idéer. Det finns en stor efterfrågan på utbildningar och det finns också en stor vilja i att vi ska ha en bra utbildningsverksamhet på alla nivåer vilket känns väldigt kul, säger Eric.

Riksidrottsförbundet har under 2021 beviljat 1,955 miljarder kronor i extra anslag för att mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. Syftet med återstartstödet är att ge föreningar möjlighet att rekrytera, åter rekrytera och behålla medlemmar. Agnes Svedberg är projektanställd för att arbeta med återstartstödet och för att hjälpa våra föreningar att med hjälp av bidraget starta upp verksamheten i föreningen igen. Vid punkten om återstartsstöd gjordes en kortare redovisning av vad återstartsstödet innebär för föreningarna. Därefter hölls diskussioner i mindre grupper kring hur idéer om återstart samt hur vi når ut med informationen till föreningarna. I diskussionerna lyftes förslag som en idébank och möjligheten för föreningar att nå ut via sociala medier.

Innan kvällens middag serverades genomfördes medalj- och premieutdelning. På plats fanns Årets Funktionär Per Klemmedsson, Årets Förening Björksta Ungdoms Skytteförening, 2020 års skytt Jesper Nyberg samt förtjänstmedaljörerna Johanna Klemmedsson och Ingemar Jonsson som båda fick utmärkelser för silver.

Årets pristagare Bild: Johanna Klemmedsson

Bild: Johanna Klemmedsson

2021 års skytt Elin Åhlin samt 2021 års ledare Roger Jarnald uppmärksammades därtill.

Söndagens förmiddagspass inleddes med att representanterna, Bertil Nilsson – sektion lerduva, Maria Jermolin – sektion pistol, Patrik Wilhelmsson – sektion viltmål samt Linnea Stridh och Emma Wallerström – sektion gevär, fick svara på frågor gällande 2022:s verksamhetsplaner. Sektionerna fick bland annat berätta om satsningar som kommer att göras under 2022. 

RF:s beslut att stänga alla hemsidor kommer att få konsekvenser för oss som SF, distrikt, och förening. Jonas Edman presenterade den information som Riksidrottsförbundet har kunnat delge specialidrottsförbundet så här lång men många frågor gällande framtidens digitalisering finns fortfarande kvar. Redan innan detta beslut kom hade SvSF planer på att skapa en helt ny hemsida och detta arbete kommer att fortsätta.

Jonas gav oss en statusuppdatering kring ECHA blyförbundsutredning. ECHA är EU:s kemikaliemyndighet och i juli 2019 begärde Europeiska kommissionen att ECHA ska undersöka användningen av bly i ammunition och i fiskeutrustning och föreslå begränsningar där så behövs. Vi har nu medverkat i deras konsultation och skickat in två svar. Ytterligare en konsultation kommer att genomföras under Q2 2022 när kommitté för samhällsekonomisk analys (SEAC) skrivit sin rapport.
Det är ganska troligt att vi i framtiden kommer att påverkas av förbud eller begränsningar när det kommer till användande av bly i vår ammunition. 

Janine Kettels presenterade arbetet med miljöhandboken och hållbarhet och genomförde därefter ett arbetspass med fokus på hur vi kan tänka hållbart ute i våra verksamheter. Hur kan vi som organisation tänka för att minska vårt klimatavtryck? Tankar om att samåka till tävlingar, sopsortera i föreningens lokaler, digitalisera exempelvis resultatlistor var några av de förslag som kom upp under diskussionspasset.

Avslutningsvis fördes ett resonemang kring etik och moral när det kommer till vår vapenpolicy och våra föreningars förskrivning av föreningsintyg. Det är viktigt att vi har tydliga riktlinjer och dokument så att det blir enkelt för alla inblandade parter att veta vad som är tillåtet och ej. Vi behöver också vara tydliga med vilken verksamhet vi SvSF utövar och representerar.

Vi på kansliet tackar alla deltagare som gjorde denna helg möjlig och gav förbundet möjlighet att fortsätta utvecklas utifrån de frågor och diskussioner som uppkom. Nu tar vi nya tag med återstart och siktar mot nya mål 2022!

Ni hittar alla helgens presentationer här.

Skribent: Erika Öhrling
E-post: This is a mailto link

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

MÄSTERSKYTTEN


SAMARBETSPARTNERS

  
WEBBSHOP
Bingolotto_Svenska Skyttesportförbundet

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: office@skyttesport.s...