Hoppa till sidans innehåll

Angående föreningars årsmöte 2021

18 JAN 2021 16:58
Årsmötestider närmar sig. Men hur utförs dem under en rådande pandemi? Vi försöker reda ut det hela tillsammans med Riksidrottsförbundet.
  • Uppdaterad: 18 JAN 2021 16:58

Vid denna del av året är det vanligtvis många föreningar som förbeder för årsmöte. Eftersom det är föreningens viktigaste demokratiska beslutsväg, är det viktigt att de genomförs. 

Men med tanke på den situation som råder i samhället just nu, är det i stort sätt omöjligt att hålla ett årsmöte på traditionellt sätt. Så hur kan en förening göra istället?

Såhär svarar Riksidrottsförbundet på den frågan:

Måste föreningar och förbund genomföra årsmöte under 2021?

 Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.

RF menar att en förening eller ett förbund som utgångspunkt ska genomföra sitt årsmöte senast vid den tidpunkt som anges i föreningens stadgar.

Det är styrelsens ansvar att fatta ett klokt beslut om hur årsmötet kan genomföras, utifrån gällande lagar och förordningar samt med beaktande av myndigheternas allmänna råd. RF anser att det inte är godtagbart att 2021 års årsmöte ställs in eller i sin helhet flyttas till 2022, även om det råder en pandemi.

Om årsmötet inte går att genomföra i tid enligt stadgarna ska styrelsen, senast den dagen som anges i stadgarna, meddela medlemmarna att årsmötet blivit försenat. Styrelsen ska då också meddela när och hur årsmötet istället kommer att genomföras. Det är bra om styrelsen samtidigt upplyser om varför årsmötet blivit försenat. En medlem som är missnöjd med styrelsens beslut får begära ett årsmöte enligt föreningens stadgar.

Ett årsmöte måste vara demokratiskt godtagbart. Inom idrottsrörelsen innebär det att alla röstberättigade ska ges möjlighet att delta i årsmötet i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt avge sin röst i beslutsfrågor. Detta innebär i sin tur att varje förening eller förbund i rådande läge har att välja mellan i princip tre former för genomförandet av årsmötet:

  1. Fysiskt traditionellt årsmöte
  2. Digitalt årsmöte
  3. Hybridårsmöte

Ett fysiskt traditionellt årsmöte bör kunna genomföras i små föreningar och i några mindre förbund där antalet deltagare inte överstiger 50 och detta även om alla röstberättigade deltar vid årsmötet. 

Ett digitalt årsmöte bör kunna genomföras i de flesta föreningar och förbund. RF rekommenderar att ett för digitala årsmöten lämpligt mötessystem används, att mötet leds av en kunnig mötesledning och att det finns en god arbetsordning för mötet. Mer info om digitala årsmöten

Ett hybridårsmöte där både mötesledning och ombud träffas på samma plats är svårt att genomföra utifrån gällande föreskrifter och allmänna råd. Möjligen kan ett sådant årsmöte genomföras utomhus i små föreningar och förbund, men digitalt årsmöte är att föredra även här.

Våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet kan vara ett stöd till de föreningar och förbund som vill genomföra årsmötet 2020 digitalt eller i form av ett hybridårsmöte. Se även mer info om digitala årsmöten

SvSF:s rekommendation i det hela, är att försöka ha ett digitalt årsmöte. Ett fysiskt är i stort sett omöjligt eftersom restriktionerna numera säger max 8 personer på en samling. Är det inte möjligt med digitalt, se till att meddela era medlemmar i god tid om uppskjutet årsmöte. På så sätt är alla medvetna om förutsättningarna, och styrelsen kan förbereda i lugn och ro. 

Andra vanliga frågor som berör ämnet och corona hittar ni här:
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott

Vid andra funderingar kan ni kontakta kansliet:
Tel: 08- 699 63 70
This is a mailto link

Skribent: Alexander Carlsson
Epost: Adressen Gömd

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

MÄSTERSKYTTEN


SAMARBETSPARTNERS

 

 
WEBBSHOPBingolotto_Svenska Skyttesportförbundet

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: office@skyttesport.s...