Hoppa till sidans innehåll

Rapport från Förbundsmötet 2019

14 JUN 2019 10:49
Helgen den 18 – 19 maj hölls Skyttesportförbundets årsmöte med tillhörande konferens. Vid konferensen och mötet diskuterades det om två motioner samt en proposition, förbundets verksamhetsplan gicks igenom och personval gjordes till styrelsen.
  • Uppdaterad: 14 JUN 2019 10:49

Söndagen den 19 maj hölls Skyttesportförbundets årsmöte på hotell Best Western Sthlm Bromma. Mötet föregicks av en konferensdag på lördagen, alla handlingar till mötet finns att läsa HÄR.

Helgen inleddes på lördagen med att ordföranden Robert Wälikangas informerade om förbundets utvecklingsarbete och om tanken bakom den fleråriga verksamhetsplanen presenterades för mötesdeltagarna. Ordföranden informerade vidare om förbundets ekonomi, med stöttning av ekonomikonsulten Jane Jönsson.

Därefter tog t.f. kanslichef Margareta Ekberg Emilsson vid, och informerade om kansliets verksamhet i allmänhet samt om vad icke närvarande kanslipersonal hade för arbetsuppgifter. Från kansliet närvarade förutom Margareta även Patrik Johansson, Alexander Carlsson, Richard Gardt och Eric Wallberg, som själva berättade om sina arbetsuppgifter och om olika pågående projekt, som t.ex. den applikation för mobiltelefon som håller på att tas fram samt digitaliseringsprojektet.

 

Under lördagseftermiddagen kom Pernilla Hultén från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) berättade om MSB:s arbete med frivilligorganisationer, Tomas Skarpsvärd från förbundsstyrelsen informerade om det utvecklingsarbete som SvSF håller på med idag gentemot MSB. Vidare gicks de två motionerna och förbundsstyrelsens proposition igenom. Inför söndagens förbundsmöte justerades propositionen utifrån mötesdeltagarnas inspel.

Söndagen inleddes med att ordföranden Robert Wälikangas gjorde en sammanfattning av lördagens diskussioner, Robert återrapporterade även det beslut som förbundsmötet tog 2018 avseende en utredning av möjligheten att införa fältskytte med pistol i förbundets program. Då frågan var komplex, inte minst kopplat till en eventuell ny definition om vad en skjutbana är, informerade Robert om att utredningen fortsätter under 2019.

Det formella förbundsmötet inleddes därefter. Mötet genomfördes under effektiv ledning av riksdagsledamoten Åsa Coenraads.

Motion ett avseende antalet lekmannarevisorer bifölls av förbundsmötet med tillägget att revisorer och ersättare ska vara av olika kön. Motion två avseende tidskriften Skyttesport avslogs i enlighet med förbundsstyrelsens förslag av förbundsmötet. Förbundsstyrelsens proposition bifölls av förbundsmötet, med tillägg avseende val av lekmannarevisorsersättare kopplat till motion 1.

Vid personvalen till förbundsstyrelsen inkom en motkandidat till valberedningens förslag till ny ordförande. Efter en sluten votering valdes Bo Ohlsson till ny förbundsordförande. Avseende övriga personval vann valberedningens förslag gehör i samtliga fall.

Förbundsstyrelsen har efter konstituering följande sammansättning:

Bo Ohlsson, ordförande                              (nyval)
Tomas Skarpsvärd, vice ordförande
Janine Kettels, ledamot                               (nyval)
Kattis Andersson, ledamot                          (nyval)
Rolf Baum, ledamot
Erika Lännström, ungdomsrepresentant     (omval)
Anna Eklöf, ungdomsrepresentant             (omval)
Margareta Ekberg Emilsson, ledamot        (adjungerad t.o.m. augusti)
Johan Carlson, pistolsektionen
Mikael Svensson, gevärssektionen
Torbjörn Fredriksson, lerduvesektionen
Carl-Henrik Gilljam, viltmålssektionen

Efter att förbundsmötet avslutats utdelades förbundets förtjänsttecken samt stora skyttars märke. Vilka som tilldelats förtjänsttecken kommer att publiceras i en egen nyhet på vår hemsida.

Helgen avslutades med avtackning av avgående ordförande Robert Wälikangas samt av Alf Bonander som slutat i valberedningen efter lång och trogen tjänstgöring.

Vi tackar alla distrikts- och sektionsrepresentanter för ert deltagande vid förbundsmötet.

Patrik Johansson
Generalsekreterare

Skribent: Patrik Johansson
Epost: This is a mailto link

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

TRÄFFSÄKERT 
SvSF:s webb-tv magasin WEBBSHOPSAMARBETSPARTNERS

 Norma Logo www
SponsorerVÅRA SOCIALA MEDIER

FB Youtube Insta logos

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: This is a mailto link