Hoppa till sidans innehåll

Barnkonventionen blir lag

04 DEC 2019 10:06
Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige. Det kan påverka er som förening. I denna artikel beskriver vi hur.
  • Uppdaterad: 04 DEC 2019 10:06

Barnkonventionen blir lag 1/1 2020

Som många säkert vet vid detta laget, kommer Barnkonventionen att bli lag när vi går in på det nya decenniet om några veckor. Men vad innebär detta för våra skytteföreningar ute i landet? Hur påverkas dem? Det ska vi, med stor hjälp av Riksidrottsförbundet, försöka redogöra i denna artikel.

Barnkonventionen antogs via FN 1989 och idag är det 196 länder som skrivit under att de ska följa denna för barns rättigheter. Denna konvention syftar till att barn är individer med egna rättigheter, ingen annans ägodel. Den innehåller 54 artiklar som är lika viktiga i sin helhet.

Men kikar man på den utifrån ett idrottsperspektiv, är det särskilt fyra artiklar som ska beaktas lite extra. Dessa är:

 4 artiklar av Barnkonventionen

 Bild: Unicef

Sammanfattande bildtext:
- Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
- Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
- Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad.

Dock gör inte detta så stor skillnad på hur idrotten bedrivs idag. I idrottens regelverk Idrotten vill, har det sagts sedan länge att barnkonventionen ska följas. Så har man som förening koll på Idrotten vill samt sätter barnets individuella behov i främsta rummet, så påverkar det inte särskilt mycket att konventionen blir lag.

Riksidrottsförbundet har skrivit ännu djupare i frågan som du kan läsa här:
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/Barnkonventionenblirlag/

 

Idrottsombudsman samt visselblåsartjänst

Sedan november 2018 finns två nya tjänster att luta sig mot inom Trygg idrott. Det är Riksidrottsförbundet som tagit fram en Idrottsombudsman samt en visselblåsartjänst. Idrottsombudsmannens uppgift är bland annat att ge råd och vägledning kring hur man går vidare med olika typer av ärenden samt vid behov utreda ärenden som innehåller misstänkta brott mot kapitel 14 i Riksidrottsförbundets stadgar. Idrottsombudsmannen är också mottagare av de ärenden som kommer in i visselblåsartjänsten.

Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Syftet är att göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Dessa ärenden som tjänsten tar emot kan bland annat vara ekonomiska oegentligheter, övergrepp samt trakasserier.

Du kan läsa mer om dessa tjänster, samt om Trygg idrott i övrigt, här:
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/

 

Begränsat registerutdrag

Tidigare så har föreningar inom svensk idrott rekommenderats att kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Detta kommer bli ett krav från och med 1 januari 2020. Detta utdrag ska alltid ske vid nytillsättningar och sedan med regelbunden koll av samtliga berörda ledare. Befintliga tränare har med andra ord hela året på sig att visa upp utdraget. Beslutet togs på Riksidrottsmötet, idrottens årsmöte, i maj. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Föreningen har ansvar att genomföra kontrollen av ledaren, men det är ledaren själv som beställer utdraget från polisen. Ingenting får dokumenteras, förutom att man har tagit del av innehållet (exempelvis en bock i medlemsregistret att man har sett det).

Detta registerutdrag skall alltså utföras av alla som är eller blir ledare för personer under 18 år. Även ledare mellan 15–18 år behöver göra detta, och då med målsmans hjälp.
Du hittar blankett för ansökan om registerutdrag här

Föreningen bestämmer själva riktlinjer och rutiner för hur och när denna regelbundna kontroll ska göras. Det kan vara bra att utse två personer som håller i trådarna och som ledare får visa upp utdraget för.

Tänk på att denna uppgift är en av många förebyggande åtgärder som föreningarna kan göra. Mer information om begränsat registerutdrag och vanliga frågor kring detta går att hitta på Riksidrottsförbundets hemsida:
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag/

Har ni andra frågor kring trygg idrott kopplat till Skyttesportförbundet är ni välkomna att ta kontakt med vår föreningsutvecklare på följande kontaktuppgifter:

Alexander Carlsson
08 – 699 63 75
This is a mailto link

 Källor: Unicef.se samt rf.se

Skribent: Alexander Carlsson
Epost: Adressen Gömd

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

TRÄFFSÄKERT 
SvSF:s webb-tv magasin SAMARBETSPARTNERS

  
WEBBSHOP

VÅRA SOCIALA MEDIER

FB Youtube Insta logos

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: This is a mailto link