Hoppa till sidans innehåll

Distrikt - SDF


Svenska Skyttesportförbundet består av 20 specialdistriktsförbund (SDF) som har till uppdrag att sköta förbundets verksamhet lokalt.

Nedan listas ett urval av de uppgifter ett SDF har med inriktning på tävlingsverksamhet och utbildning.
Stadgar för SDF finns under Blanketter

16 § Åligganden, stadgar för SDF

Det åligger SDF styrelse att: bl.a.

  • handha skyttesporten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för skyttesportens utveckling, samt i övrigt tillvarata skyttesportens intressen.
  • i samråd med SvSF sektionsstyrelser ansvara för utbildningsverksamhet inom distriktet.
  • särskilt tillse att årlig utbildning genomförs på föreningsnivå gällande säkerhetsbestämmelser för Civilt Skytte.
  • tillse att ungdomsverksamhet inom distriktet och i föreningarna genomförs och samordnas.
  • ombesörja att DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SvSF bestämmelser anordnas i alla discipliner där erforderligt antal aktiva skyttar finns samt godkänna distriktsrekord.
  • som första instans handlägga bestraffningsärenden samt överklaganden, om vilka stadgas i kap 14 och 15 i RF:s stadgar.


Distriktsbeteckningar

När man tävlar i distrikts- eller förbundslag eller i andra sammanhang där det kan vara intressant vilket distrikt/förbund man tillhör skall följande distriktsbeteckningar användas.

Lista över de kommuner som ingår i resp. distrikt finns i Stadgar för SvSF.

Blekinge, Bl
Dalarnas, Da
Gotlands, Go
Gävleborg, Gä
Hallands, Ha
Jämtland-Härjedalens, Jä
Norrbottens, No
Skånes, Sk
Smålands, Sm
Stockholms, St
Södermanlands, Sö
Upplands, Up
Värmlands, Vä
Västerbottens, Vb
Västergötlands, Vg
Västernorrlands, Vn
Västmanlands, Vm
Västsvenska, Vs
Örebro läns, Ör
Östergötlands, Ös

Uppdaterad: 07 DEC 2021 09:10 Skribent: Magnus Thöresson

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

TRÄNINGSDAGBOKEN


SAMARBETSPARTNERS

 
 
WEBBSHOP
Bingolotto_Svenska Skyttesportförbundet

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: office@skyttesport.s...