Hoppa till sidans innehåll

Riktlinjer och styrdokument


Stadgar
SvSF:s stadgar antogs vid Förbundsmötet 2010 och justerades senast på årsmötet 2017.

SvSF:s stadgar


På sidan Blanketter hittas normalstadga för förening och även stadgarna för distrikten/förbunden.


Skyttesporten Vill

Hur Svenska Skyttesportförbundet vill bedriva sin verksamhet finns formulerat i dokumentet Skyttesporten vill.

Skyttesporten Vill

Skyttesporten Vill - kort version

 

Drogpolicy

Vår drogpolicy berättar vad som gäller kring nyttjandet av droger, alkohol och tobak inom förbundets verksamhet.

Drogpolicy

 

Kommunikationspolicy och grafisk profil

SvSF:s kommunikationspolicy visar på vilka sätt förbundet kommunicerar, hur vår anställda och förtroendevalda ska bete sig gentemot media, om vår strategi för att synas mer i media med mera.

SvSF har en logotyp som symboliserar vår organisation. Vår grafiska profil beskriver hur logotypen får användas samt vilka färger och bokstavsstilar som används i förbundets trycksaker och dokument.

Kommunikationspolicy

Kommunikationsplan för rapportering från mästerskap och tävlingar

Grafisk profil

 

Miljöpolicy

SvSF ska arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed aktivt arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Mer om detta står i vår miljöpolicy. Våra föreningar erbjuds rådgivning i miljöfrågor av en miljökonsulent. Läs mer om det här.

Miljöpolicy


Vapenpolicy och policy för föreningsintyg

Vapen som används i Svenska Skyttesportförbundets (SvSF) tränings- och tävlingsverksamhet ska vara godkända enligt respektive sektions reglemente och är att betrakta som idrottsredskap. 

Vår policy för föreningsintyg syftar till att ge de enskilda föreningarna ett dokument som reglerar förbundets krav på miniminivå för utfärdande av föreningsintyg vid ansökan om vapenlicens.

Vapenpolicy

Handlingsregler för föreningsintyg

Krisplan

SvSF har i nuläget inte en egen krisplan. Så länge arbetar vi efter RF:s plan för krishantering.

Uppdaterad: 2017-09-06 16:25
Skribent: Josefin Warg

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen


Samarbetspartners

 Norma Logo www

Gyttorp_logo_hogerspaltSponsorerSvSF i sociala medier

FB Youtube Insta logos


Till SvSF:s Facebooksida. Till SvSF på Youtube Till SvSF:s på Instagram

 Tidningen Svensk Skyttesport

 Svensk Skyttesport banner

TävlingarPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-699 63 70
E-post: This is a mailto link